Bằng cao đẳng nghề có đủ điều kiện thi tuyển công chức không?

Bằng cao đẳng nghề có đủ điều kiện thi tuyển công chức không? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm, Thư Ký Luật sẽ giải đáp thắc mắc của Quý Thành viên và Bạn đọc tại bài viết dưới đây.

Bằng cao đẳng nghề có đủ điều kiện thi tuyển công chức không, Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Bằng cao đẳng nghề có đủ điều kiện thi tuyển công chức không? (Hình minh họa)

Căn cứ theo Điều 36 Luật Cán bộ công chức 2008 quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức như sau:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Tại Điều 4 Nghị định 24/2010/NĐ-CP hướng dẫn Điều 36 như sau: 

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức. Cơ quan sử dụng công chức xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tuyển dụng.

Tuy nhiên, Điều 4 Nghị định 24/2010/NĐ-CP  đã được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, cụ thể:

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức. Cơ quan sử dụng công chức xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tuyển dụng.”

Trước đây điều kiện tuyển dụng công chức nhận văn bằng, chứng chỉ phù hợp trong đó có thể là không nhận bằng cao đẳng nghề, tuy nhiên hiện nay đã áp dụng theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì khi tuyển dụng công chức sẽ không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập. Vậy đối với bằng cao đẳng nghề vẫn được tham gia thi tuyển công chức nếu như có vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế đối với công việc đó. 

Lê Hải

213

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan