Bộ quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ

Để bảo đảm sự liêm chính cũng như nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã ban hành bộ quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ.

cán bộ, công chức, viên chức

Bộ quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 4 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được ban hành kèm theo Quyết định 2816/QĐ-BNV quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải làm khi thi hành công vụ bao gồm:

 • Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

 • Khi trao đổi hoặc làm việc trực tiếp, hoặc bằng văn bản hành chính hoặc qua các phương tiện thông tin (điện thoại, thư tín, qua mạng internet...) phải bảo đảm thông tin trao đổi đúng nội dung công việc mà tổ chức và công dân cần hướng dẫn, trả lời;

 • Có trách nhiệm hướng dẫn công khai cho tổ chức, công dân quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm các yêu cầu của tổ chức và công dân được giải quyết đúng quy định của pháp luật, đúng thời gian quy định; trường hợp công việc bị kéo dài quá thời gian quy định, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm thông báo công khai cho tổ chức và công dân có yêu cầu biết rõ lý do;

 • Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 4 Quy tắc này cũng quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không được làm bao gồm:

 • Mạo danh cá nhân để giải quyết công việc; lợi dụng danh nghĩa tổ chức để giải quyết công việc của cá nhân;

 • Có thái độ hoặc hành vi quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, hạch sách người dân;

 • Từ chối các yêu cầu đúng pháp luật của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao;

 • Làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của tổ chức và công dân khi được giao nhiệm vụ giải quyết;

 • Làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung cùng họ tên người viết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

 • Riêng đối với công chức, viên chức ở lĩnh vực Thanh tra và các hoạt động nghề nghiệp khác, ngoài việc thực hiện những quy định của Quy tắc này, phải thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp quy định;

 • Các việc khác theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, tại Điều 3 Quy tắc này cũng nêu rõ khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tuân theo các quy định sau:

 • Mặc trang phục công sở lịch sự, đầu tóc gọn gàng;

 • Tư thế, tác phong, cử chỉ nghiêm túc, thái độ niềm nở, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc, hòa nhã;

 • Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải đeo hoặc cài thẻ tên, phù hiệu, thẻ chức danh đúng quy định;

 • Không làm việc riêng, gây mất trật tự trong giờ làm việc;

 • Không hút thuốc lá tại cơ quan, phòng làm việc; không sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc;

 • Không đeo tai nghe, mở nhạc, nghe nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc;

 • Nơi làm việc phải ngăn nắp, gọn gàng; không trưng bày, lưu giữ các hình ảnh, nội dung văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu chống Đảng, Nhà nước.

>>> Xem thêm: Sắp tới, đánh giá, xếp loại cuối năm, cán bộ, công chức, viên chức cần lưu ý gì?

Lê Vy

547

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan