Các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 của CBCCVC và NLĐ

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quyền nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của pháp luật, vậy điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi là gì, mức lương hưu được nhận là bao nhiêu? Thư Ký Luật sẽ giải đáp trong bài viết sau.

nghi huu truoc tuoi

Ảnh minh họa

 Chính sách, chế độ cho người về hưu trước tuổi năm 2020

Trường hợp 1: Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên:

Điều kiện

Độ tuổi

Nam

Nữ

Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80%

Đủ 55 tuổi

Đủ 50 tuổi

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

Đủ 50 tuổi

Đủ 45 tuổi

Đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do BLĐTBXH, BYT ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên

Đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi

Đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi

Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò

Đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi

 

Ngoài các trường hợp trên, nếu lao động nam, nữ đáp ứng một trong hai điều kiện dưới đây thì sẽ được nghỉ hưu trước tuổi mà không cần xét đến độ tuổi của mình:

- Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Trường hợp 2: Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH 2014 nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên:

Điều kiện

Độ tuổi

Nam

Nữ

Đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do BLĐTBXH, BYT ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên

Đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi

Đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi

Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

Đủ 50 tuổi

Đủ 45 tuổi

 

Ngoài các trường hợp trên, nếu lao động nam, nữ đáp ứng một trong các điều kiện dưới đây thì sẽ được nghỉ hưu trước tuổi mà không cần xét đến độ tuổi của mình:

- Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác.

- Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trường hợp 3: Cán bộ, công chức, viên chức về hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế:

Điều kiện

Độ tuổi

Nam

Nữ

Có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên

Đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi

Đủ 45 tuổi đến dưới 50 tuổi

Có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên

Đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi

Đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi

 

Để xem cụ thể mức lương hưu được nhận là bao nhiêu, Quý Khách hàng và Thành viên xem thêm TẠI ĐÂY.

Thanh Lâm 

7,536

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan