Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu vẫn có thể bị xử lý kỷ luật

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại Dự thảo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi dự kiến có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020.

Cụ thể, theo Khoản 14 và Khoản 15 Điều 1 Luật cán bộ công chức và Luật viên chức sửa đổi, cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác và đã bị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật về Đảng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau:

  • Khiển trách;
  • Cảnh cáo;
  • Cách chức chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi đã nâng thời hiệu xử lý kỷ luật lên là 60 tháng kể từ thời điểm có hành vi vi phạm, thay vì là 24 tháng như quy định tại Luật cán bộ, công chức hiện hành. Thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức cũng được nâng lên không quá 90 ngày thay vì 02 tháng như hiện nay, trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 150 ngày.

Đối với các hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng sau đây thì không áp dụng thời hiệu kỷ luật:

  • Cán bộ, công chức đang công tác hoặc cán bộ, công chức sau khi chuyển công tác, nghỉ hưu, nghỉ việc có hành vi vi phạm nghiêm trọng đã bị xử lý kỷ luật Đảng bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng;
  • Có hành vi vi phạm về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
  • Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong kĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;
  • Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả, không hợp pháp.

 

- Nguyễn Trinh -  

2,678

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan