Cán bộ, công chức, viên chức có thể không được thưởng Tết năm 2021

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về việc các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp bắt buộc phải thưởng tết cho cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có khả năng CBCCVC sẽ không được thưởng tết năm 2021.

 thưởng Tết năm 2021

Cán bộ, công chức, viên chức có thể không được thưởng Tết năm 2021 (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 12 Luật cán bộ công chức 2008, quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương như sau:

1. Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Cán bộ, công chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong các ngành, nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Do đó, căn cứ quy định trên, Luật cán bộ công chức 2008 không có quy định nào đề cập đến quyền lợi được thưởng tết của cán bộ, công chức mà chỉ quy định về các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Vì vậy, có thể hiểu, việc thưởng tết năm 2021 cho cán bộ, công chức không phải bắt buộc mà sẽ do cơ quan, đơn vị nhà nước quyết định dựa trên nguồn kinh phí, doanh thu và theo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức.

Đồng thời, tại Điều 12 Luật viên chức 2010 quy định quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương như sau:

1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Như vậy, cũng như cán bộ, công chức, chưa có quy định cụ thể về việc thưởng tết cho viên chức. Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập không bắt buộc phải thưởng Tết cho viên chức. Đồng thời, việc thưởng tết năm 2021 cho viên chức sẽ theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập đó căn cứ vào đánh giá năng lực, hiệu quả làm việc của từng đối tượng viên chức.

Theo phân tích trên, có thể thấy, pháp luật không quy định cụ thể về việc các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp bắt buộc phải thưởng tết cho cán bộ, công chức, viên chức. Việc thưởng Tết cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ do cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập tự quyết định căn cứ vào đánh giá năng lực, hiệu quả làm việc của từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, có khả năng cán bộ, công chức, viên chức sẽ không được thưởng tết năm 2021 do tình hình dịch Covid-19 trong năm 2020 làm ảnh hưởng đến nguồn kinh phí, doanh thu.

Bên cạnh đó, theo Công văn 9895/VPCP-KGVX, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lịch nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu 2021. Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ tết 7 ngày (từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021) và nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày (từ ngày 02/9/2021 đến hết ngày 05/9/2021).

Do đó, dịp Tết Âm lịch 2021 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ tết 07 ngày. Thời gian nghỉ chính thức là từ ngày 10/02/2021 (thứ tư) đến ngày 16/02/2021 (thứ ba) Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Ty Na

1,399

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan