Cập nhật: Cấu trúc đề thi tuyển công chức thuế năm 2020

Tuyển dụng công chức thuế 2020 bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 02/11/2020 đến 06/11/2020. Sau khi có danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức, Tổng cục thuế sẽ thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi. Vậy cấu trúc đề thi tuyển công chức thuế năm 2020 như thế nào?

thi tuyển công chức thuế, Quyết định 1250/QĐ-BTC

Cập nhật: Cấu trúc đề thi tuyển công chức thuế năm 2020 (Ảnh minh họa)

Sau khi nộp hồ sơ, Tổng cục thuế sẽ xem xét, đánh giá và thông báo trên website (địa chỉ: www.gdt.gov.vn) danh sách những thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức thuế 2020 (không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh). Những thí sinh này dựa vào thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức thi của Tổng cục thuế sẽ chính thức bước vào 02 vòng thi dự tuyển. Cụ thể, tại mục VI Kế hoạch tổ chức thi tuyển ban hành kèm theo Quyết định 1250/QĐ-BTC quy định nội dung thi trong 02 vòng như sau:

- Vòng 1:

+ Hình thức thi: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy tính;

+ Nội dung thi và thời gian thi: gồm 2 phần:

 • Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

 • Thời gian thi là 60 phút;

 • Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi (Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trình độ bậc 2 đối với ngạch Chuyên viên và tương đương, trình độ bậc 1 đối với ngạch Cán sự và tương đương);

 • Thời gian thi là 30 phút.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

- Vòng 2:

+ Hình thức thi: Thi viết;

+ Thời gian thi: 180 phút;

+ Nội dung thi:

 • Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ; Cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế: Kiến thức về thuế (Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân) và Luật Quản lý thuế;

 • Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin: Kiến thức về công nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm - mạng máy tính và truyền thông); Kiến thức về hệ điều hành Window; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ diệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word);

 • Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch Cán sự làm Công nghệ thông tin: Kiến thức về hệ điều hành Window; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word);

 • Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch văn thư, ngạch văn thư trung cấp: Kiến thức về lưu trữ học và quản trị văn phòng; về hành chính văn thư; về văn thư - lưu trữ.

Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ:

Người dự thi được miễn thi môn ngoại ngữ (vòng 1) nếu có một trong các điều kiện sau:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ. Như vậy, những thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh không thuộc trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ;

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam. Theo Công văn 4598/TCT-HĐTD ban hành ngày 29/10/2020 thì những trường hợp này không cần phải kê khai chứng chỉ ngoại ngữ tại Phiếu đăng ký dự tuyển;

 • Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận. Tuy nhiên, tại Công văn 4598 quy định chỉ có những thí sinh là “người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số” mà đăng ký dự thi vào các “địa bàn ở vùng dân tộc thiểu số” thì mới được miễn thi môn ngoại ngữ (vòng 1). Tại Bảng thống kê danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 trong Quyết định 582/QĐ-TTg thì “địa bàn ở vùng dân tộc thiểu số” là các tỉnh có 100% số xã, phường, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.  

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 đối với Cơ quan Tổng cục Thuế và các Cục Thuế là 4.271 chỉ tiêu, trong đó:

 • Ngạch Chuyên viên: 515 chỉ tiêu;

 • Ngạch Kiểm tra viên thuế: 3.285 chỉ tiêu;                 

 • Ngạch Chuyên viên làm công nghệ thông tin: 158 chỉ tiêu;

 • Ngạch Văn thư: 141 chỉ tiêu;

 • Ngạch Cán sự: 23 chỉ tiêu;

 • Ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế: 40 chỉ tiêu;

 • Ngạch Cán sự làm công nghệ thông tin: 06 chỉ tiêu;

 • Ngạch Văn thư trung cấp: 103 chỉ tiêu.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT về nội dung thi tuyển công chức thuế 2020. Hy vọng những thông tin này có thể giúp Quý khách hàng và Thành viên nắm bắt những quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng công chức thuế mới nhất.

Phương Thanh

980

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan