Chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã thôi việc

Hiện nay, các chế độ áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã được quy định tại nhiều văn bản khác nhau. Thông thường, cán bộ, công chức cấp xã hưởng các chế độ như nhau. Tuy nhiên, khi thôi việc thì cán bộ, công chức lại áp dụng những chế độ khác nhau. Cụ thể:

 

Cán bộ nghỉ việc được hưởng các chế độ theo Luật Bảo hiểm xã hội:

  • Lương hưu hàng tháng nếu khi nghỉ việc đã đủ điều kiện hưởng lương hưu;

  • Trường hợp cán bộ cấp xã khi nghỉ việc đã hết tuổi lao động, có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH bắt buộc, chưa nhận trợ cấp BHXH một lần, có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện thì được đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH để được hưởng lương hưu hàng tháng;

  • Được hưởng BHXH một lần khi không đủ điều kiện hưởng lương hưu;

  • Khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu  hoặc chưa hưởng BHXH một lần thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Nội dung trên căn cứ vào Khoản 2 Điều 11 Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

Đối với công chức nghỉ việc, ngoài được hưởng các chế độ theo Luật Bảo hiểm xã hội như đề cập ở trên còn được hưởng trợ cấp thôi việc

Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng.

Nội dung trên căn cứ vào Điều 29 Nghị định 112/2011/NĐ-CP, Điều 5 Nghị định 46/2010/NĐ-CP.

3,455

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan