Chế độ tiền lương của viên chức là phát thanh viên sau khi được tuyển dụng

Mới đây, Bộ Thông tin và truyền Thông đã ban hành Thông tư 30/2020/TT-BTTTT . Theo đó, Thông tư này đã hướng dẫn việc xếp bậc lương sau khi tuyển dụng đối với viên chức là phát thanh viên.

tiền lương của viên chức là phát thanh viên

Chế độ tiền lương của viên chức là phát thanh viên sau khi được tuyển dụng (ảnh minh họa)

Cách xếp lương của viên chức là phát thanh viên sau khi được tuyển dụng từ 12/12/2020

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 30/2020/TT-BTTTT, sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức phát thanh viên thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:

  • Trường hợp khi được tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 bảng lương viên chức loại A1;

  • Trường hợp khi được tuyển dụng viên chức trình độ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, bảng lương viên chức loại A1;

  • Trường hợp khi được tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, bảng lương viên chức loại A1;

  • Trường hợp bổ nhiệm vào phát thanh viên hạng IV: Khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo cao đẳng chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06; có trình độ đào tạo trung cấp chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, bảng lương viên chức loại B.

Bên cạnh đó, trường hợp viên chức có trình độ cao đẳng khi tuyển dụng đã được xếp lương ở viên chức A0 theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì việc xếp bậc lương căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thang, bảng lương do Nhà nước quy định. Tính từ bậc 2 thì cứ sau đủ 24 tháng được xếp lên 01 bậc lương. Nếu chưa đủ 24 tháng thì sẽ được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

Chế độ tiền lương của viên chức là phát thanh viên sau khi được tuyển dụng từ 12/12/2020

Theo Kết luận 77-KL/TW ngày 05/6/2020 và Nghị quyết 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020, Bộ Chính trị và Quốc hội đã thống nhất chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từ ngày 01/7/2020 cho đến khi có thông báo mới. Vì vậy, mức lương cơ sở của viên chức từ 01/7/2020 và năm 2021 vẫn giữ nguyên 1,49 triệu đồng/tháng cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, với việc duy trì mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng, từ 12/12/2020, viên chức là phát thanh viên sau khi được tuyển dụng sẽ được hưởng chế độ lương như sau:

- Đối với viên chức là phát thanh viên có trình độ đào tạo tiến sĩ thì mức lương là 4,470,000 đồng/tháng (hệ số lương 3,00 x 1,490,0000);

- Đối với viên chức là phát thanh viên có trình độ đào tạo thạc sĩ thì mức lương là 3,978,300 đồng/tháng (hệ số lương 2,67 x 1,490,0000);

- Đối với viên chức là phát thanh viên có trình độ đào tạo đại học thì mức lương là 3,486,600 đồng/tháng (hệ số lương 2,34 x 1,490,0000);

- Đối với viên chức là phát thanh viên có trình độ đào tạo cao đẳng thì mức lương là 3,069,400 đồng/tháng (hệ số lương 2,06 x 1,490,0000);

- Đối với viên chức là phát thanh viên có trình độ đào tạo trung cấp thì mức lương là 2,771,400 đồng/tháng (hệ số lương 1,86 x 1,490,0000);

Ngoài ra, THƯ KÝ LUẬT xin gửi đến Quý Khách hàng và Thành viên bảng lương viên chức loại A1, A0 và loại B theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP để Quý Khách hàng và Thành viên tiện theo dõi như sau: (đơn vị tính: triệu đồng):

Bảng lương viên chức loại A1

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

 

 

 

Mức lương

(triệu đồng)

3.129

3.5909

4.0528

4.5147

4.9766

5.4385

5.9004

6.3623

6.8242

 

 

 

 

Bảng lương viên chức loại A0

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Hệ số lương

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

 

 

Mức lương

(triệu đồng)

3.129

3.5909

4.0528

4.5147

4.9766

5.4385

5.9004

6.3623

6.8242

7.2861

 

 

Bảng lương viên chức loại B

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Mức lương

(triệu đồng)

2.7714

3.0694

3.3674

3.6654

3.9634

4.2614

4.5594

4.8574

5.1554

5.4534

5.7514

6.0494

 

Ty Na

120

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan