Chính thức có barem ngân hàng câu hỏi thi thăng hạng nghề nghiệp viên chức

Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 51/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp ứng sử dụng trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Chính thức có barem ngân hàng câu hỏi thi thăng hạng nghề nghiệp viên chức,

Chính thức có barem ngân hàng câu hỏi thi thăng hạng nghề nghiệp viên chức (Hình minh họa)

Theo đó, Quyết định 51/QĐ-BNV nêu rõ Bộ Nội vụ sẽ tiến hành xây dựng số lượng câu hỏi và đáp án các môn thi cần có sử dụng trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức với 8.000 câu hỏi, trong đó:

- Môn kiến thức chung:

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng II lên chức danh nghề nghiệp hạng I tối thiểu: 1000 câu;

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng III lên chức danh nghề nghiệp hạng II tối thiểu: 2000 câu;

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III tối thiểu: 1000 câu;

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng V lên chức danh nghề nghiệp hạng IV tối thiểu: 1000 câu.

- Môn ngoại ngữ:

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng II lên chức danh nghề nghiệp hạng I tối thiểu: 500 câu;

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng III lên chức danh nghề nghiệp hạng II tối thiểu: 500 câu;

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III tối thiểu: 500 câu;

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng V lên chức danh nghề nghiệp hạng IV tối thiểu: 500 câu.

- Môn tin học: Dùng chung cho các hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu: 500 câu.

- Môn chuyên môn nghiệp vụ:

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng II lên chức danh nghề nghiệp hạng I tối thiểu: 200 câu;

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng III lên chức danh nghề nghiệp hạng II tối thiểu: 100 câu;

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III tối thiểu: 100 câu;

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng V lên chức danh nghề nghiệp hạng IV tối thiểu: 100 câu.

Về thời gian và tiến độ thực hiện như sau:

- Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án: Tháng 01/2021;

- Thành lập Hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án và các Ban giúp việc: Tháng 01/2021;

- Tổ chức khảo sát thực tế của các cơ quan và đơn vị về ngân hàng câu hỏi nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức: Tháng 02/2021;

- Ban hành quy chế xây dựng, sử dụng và quản lý ngân hàng câu hỏi và đáp án: Tháng 02/2021;

- Xây dựng danh mục tài liệu làm căn cứ để xây dựng câu hỏi và đáp án: Tháng 3/2021;

- Xác định nội dung và cấu trúc các câu hỏi, bộ câu hỏi và đáp án, tổ chức các hội thảo góp ý cho nội dung và cấu trúc các môn thi theo các ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức: Từ tháng 3/2021;

- Tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án: Từ tháng 3/2021;

- Tổ chức thẩm định câu hỏi và đáp án: Từ tháng 3/2021;

- Cung cấp ngân hàng câu hỏi và đáp án cho các Bộ, ngành, địa phương từ tháng 4/2021;

- Đối với các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của các Bộ, ngành, địa phương đã có kế hoạch tổ chức thi trước tháng 4/2021, Hội đồng đặt hàng các đơn vị có đủ năng lực và chuyên môn để cung cấp bộ câu hỏi và đáp án cho các Bộ, ngành, địa phương khi có nhu cầu.

Chi tiết xem tại Quyết định 51/QĐ-BNV, có hiệu lực từ 20/01/2021.

Lê Hải

1,641

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan