Hướng dẫn mới về chuyển xếp lương trong Quân đội

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 207/2017/TT-BQP và Thông tư 208/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cho các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng. Cụ thể:

 

Thông tư 207/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng quy định tại Điều 4 Nghị định 19/2017/NĐ-CP, áp dụng đối tượng:

  • Công nhân quốc phòng thuộc biên chế của Quân đội nhân dân, được bố trí theo vị trí việc làm; thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở sản xuất, sửa chữa, cải tiến, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự; bảo đảm, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác của Quân đội. 

Đính kèm Thông tư 207 là Bảng chuyển xếp bậc lương công nhân quốc phòng theo thời gian công tác có đóng BHXH.

Thông tư 208/2017/TT-BQP hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, gồm:

  • Sĩ quan Quân đội nhân dân trong trường hợp thay đổi tổ chức, biên chế và nhiệm vụ mà chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan;
  • Công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng;
  • Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ, đang phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội.

Đính kèm Thông tư 208 là:

  • Phụ lục 1: Bảng chuyển xếp lương đối với sĩ quan được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp;
  • Phụ lục 2: Bảng hệ số lương chênh lệch cao hơn của quân nhân chuyên nghiệp so với viên chức quốc phòng.

Thông tư 207/2017/TT-BQP và Thông tư 208/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/10/2017.

1,758

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan