Hướng dẫn thực hiện bổ sung hồ sơ công chức, viên chức vào tháng 12/2020

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB về việc thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức do Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành ngày 20/11/2020.

bổ sung hồ sơ công chức, viên chức

Hướng dẫn thực hiện bổ sung hồ sơ công chức, viên chức vào tháng 12/2020 (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB năm 2020 quy định tháng 12 hằng năm, công chức, viên chức và người lao động phải kê khai Phiếu bổ sung lý lịch những thông tin phát sinh hoặc thay đổi có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội trong năm. Theo đó, công chức, viên chức và người lao động nộp cho bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị vể bổ sung vào hồ sơ gốc bản sao đã được chứng thực trong thời gian 03 tháng tính đến thời điểm bổ sung: Các văn bằng, chứng chỉ, tài liệu phát sinh thuộc thành phần hồ sơ theo quy định (nếu có). Về phiếu bổ sung lý lịch công chức, viên chức và người lao động tải tại file đính kèm phía dưới đây:

Lưu ý: Thủ trưởng đơn vị ký, xác nhận Phiếu bổ sung lý lịch đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị.

Mặt khác, Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo Bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị rà soát, bổ sung các thành phần trong hồ sơ giấy và cập nhật dữ liệu vào hồ sơ điện tử theo quy định sau đây:

Đối với hồ sơ điện tử:

- Cập nhật bổ sung các trường hợp chưa có dữ liệu trong phần mềm (do tuyển dụng, tiếp nhận mới,...), bổ sung dữ liệu đối với các trường hợp có thông tin phát sinh (bổ nhiệm, nâng lương, ngạch,...), chuyển hồ sơ điện tử trên phần mềm khi công chức, viên chức và người lao động chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc, đảm bảo dữ liệu được cập nhật thường xuyên, liên tục.

- Đơn vị rà soát, kiểm tra từ ngày 27 - 30 hàng tháng và cập nhật thông tin phát sinh trong tháng và gửi file dữ liệu vào hệ thống phần mềm Bộ quản lý (tại Vụ Tổ chức cán bộ) theo thao tác sau: Vào hệ thống phần mềm Bộ quản lý => đồng bộ dữ liệu => thực hiện.

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với, Phòng Phát triển ứng dụng, Trung tâm Thông tin (Điện thoại: 098 398 6078 - 0243. 62703619; Email: VietNQ@molisa.gov.vn) và Vụ Tổ chức cán bộ (Điện thoại: 0986 097 798 - 0243.9363337; Email: Champn@molisa.gov.vn).

Đối với hồ sơ giấy:

- Rà soát, thông báo trong đơn vị và bổ sung vào hồ sơ gốc thuộc thẩm quyền quản lý các thành phần theo quy định: Đối với công chức thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư 11/2012/TT-BNV; đối với viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư 07/2019/TT-BNV.

- Phát Phiếu bổ sung lý lịch (theo mẫu gửi kèm) đến từng công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị và hướng dẫn kê khai.

- Căn cứ về thành phần hồ sơ và thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức, viên chức, báo cáo Thủ trưởng đơn vị có văn bản và chuyển hồ sơ gốc, Phiếu bổ sung lý lịch công chức, viên chức kê khai bổ sung hàng năm, các giấy tờ phát sinh (nếu có) thuộc thành phần hồ sơ của các trường hợp thuộc thẩm quyền Bộ quản lý về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất ngày 31/12/2020, gồm:

  • Toàn bộ công chức thuộc các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Văn phòng Ban cán sự đảng;

  • Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương trở lên và công chức ngạch Chuyên viên cao cấp thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

  • Công chức giữ chức vụ Trưởng phòng và tương đương, ngạch Chuyên viên chính và tương đương trở lên thuộc các Cục;

  • Thủ trưởng, Phó thủ trưởng đơn vị sự nghiệp; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về việc bổ sung hồ sơ công chức, viên chức vào tháng 12/2020. Các đơn vị cần lưu ý để thực hiện bổ sung hồ sơ công chức, viên chức chậm nhất là ngày 31/12/2020.

Ty Na

934

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan