Hưởng lương/phụ cấp khoán có được trả tiền làm thêm giờ không?

Cho mình hỏi, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường được hưởng mức khoán phụ cấp hàng tháng có được hưởng tiền lương làm thêm giờ hay không? Và nếu không thì căn cứ vào quy định nào? Chân thành cảm ơn Thư Ký Luật!

Ảnh minh họa

Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT xin giải đáp vấn đề của Bạn như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 94 Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

Theo đó, tiền lương khoán không căn cứ vào thời gian làm việc (như giờ, ngày, tuần, tháng), cũng không căn cứ vào số lượng sản phẩm hoàn thành mà căn cứ vào khối lượng, chất lượng và thời gian hoàn thành công việc.

Ví dụ: Anh Q nhận công việc sữa chữa toàn bộ 10 thiết bị máy tính đang hư hỏng cho công ty B với mức lương khoán là 10 triệu đồng, và phải hoàn thành trước 01/5/2020 từ ngày ký hợp đồng. Đối với trường hợp này, anh Q có thể linh động thời gian để hoàn thành công việc.

Mặt khác, Khoản 1 Điều 6 Thông tư 23/2015/BLĐTBXH chỉ quy định 2 trường hợp nhận lương làm thêm giờ, đó là:

- Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 104 của Bộ luật lao động;

- Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động đã thỏa thuận.

Còn đối với hình thức khoán thì không có quy định về lương làm thêm giờ. Như vậy, người lao động nhận lương theo hình thức khoán không thuộc đối tượng áp dụng các quy định về làm thêm giờ.

Tương tự, đối với người nhận phụ cấp khoán cũng không thuộc đối tượng áp dụng quy định về làm thêm giờ.

Hải Thanh

1,006

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan