Lương cơ sở 2021 của CBCCVC như thế nào trước tình hình mới?

Theo thông tin mới nhất từ BCH Trung ương, chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo Nghị quyết 27 sẽ được dời lại. Vậy, lương cơ sở 2021 của CBCCVC sẽ như thế nào trước tình hình mới?

lương cơ sở 2021

Lương cơ sở 2021 của CBCCVC như thế nào trước tình hình mới ? (Ảnh minh họa)

Từ năm 2021, mức lương cơ sở của CBCCVC vẫn chưa bị bãi bỏ

Tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, Ban chấp hành trung ương đã đưa ra nội dung cải cách về chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cụ thể, sẽ xây dựng, ban hành 05 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, bao gồm:

  • Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã;

  • Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

  • Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

  • Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

  • Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Đồng thời, cũng sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới và bãi bỏ hàng loạt phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức,…

Theo dự kiến trước đó tại phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công ngày 04/3/2020 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, việc thay đổi về chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nêu trên sẽ bắt đầu từ ngày 01/7/2021. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo Nghị quyết 27 sẽ được dời lại. Cụ thể, tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII từ ngày 5 - 9/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2022 (thay vì vào năm 2021 như trước) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết 27-NQ/TW. 

Do đó, từ năm 2021, mức lương cơ sở vẫn chưa bị bãi bỏ nên mức lương của cán bộ công chức viên chức vẫn sẽ được tính theo công thức hiện nay.

Lương cơ sở 2021 của CBCCVC như thế nào trước tình hình mới?

Ngày 27/12/2019, tại Nghị quyết 86/2019/QH14, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do NSNN đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng tăng bằng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2020.

Tuy nhiên, do sự bùng phát của đại dịch Covid-19, tại Kết luận 77-KL/TW ngày 05/6/2020 và Nghị quyết 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020, Bộ Chính trị và Quốc hội đã thống nhất chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từ ngày 01/07/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 được Quốc hội thông qua ngày 12/11/2020, Quốc Hội cũng đã thống nhất trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo. Cũng tại Nghị quyết này, trong năm 2020, không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, từ ngày 01/01/2021 mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức không tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng và vẫn giữ nguyên 1,49 triệu đồng/tháng cho đến khi có thông báo mới. Và với việc duy trì mức lương cơ sở này thì tiền lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp của cán bộ, công chức năm 2021 cũng sẽ được tính như hiện nay.

Ty Na

9,325

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan