Mẫu Phiếu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2019

Trong từng năm công tác, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được đánh giá, phân loại để làm căn cứ bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp,… và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nhằm hỗ trợ Quý Khách hàng, Thành viên trong quá trình đánh giá và phân loại, Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu đến Quý Khách hàng, Thành viên 03 Mẫu Phiếu phân loại và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2019 tại bài viết dưới đây.

1. Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ

Ảnh minh họa

TẢI VỀ TẠI ĐÂY.

2. Phiếu đánh giá và phân loại công chức

Ảnh minh họa

TẢI VỀ TẠI ĐÂY.

3. Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

Ảnh minh họa

TẢI VỀ TẠI ĐÂY.

Trong đó, Phiếu đánh giá và phân loại viên chức bao gồm các Mục quan trọng sau:

- Tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của viên chức

+ Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

+ Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

+ Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

+ Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức;

+ Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

+ Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

- Tự đánh giá, phân loại viên chức

+ Đánh giá ưu, nhược điểm;

+ Phân loại đánh giá.

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.)

- Ý kiến của tập thể đơn vị và lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức

+ Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác;

+ Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức.

- Kết quả đánh giá, phân loại viên chức của cấp có thẩm quyền

+ Nhận xét ưu, nhược điểm;

+ Kết quả đánh giá, phân loại viên chức.

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.)

Các biểu mẫu này được ban hành kèm theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức.

Nguyễn Trinh

38,709

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan