Năm 2020, công tác tại vùng ĐBKK được trợ cấp lần đầu đến 16 triệu đồng

Mới đây, Chính phủ đã đề xuất tăng lương cơ sở năm 2020 lên 1,6 triệu đồng/tháng tại Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước 2019, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ Ngân sách Trung ương 2020 và đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - ngân sách nhất trí với đề xuất này.

trợ cấp lần đầu 10 tháng lương cơ sở

So với lương cơ sở của các năm trước chỉ có mức tăng từ 60.000 đồng, 90.000 đồng/tháng đến 100.000 đồng/tháng thì mức tăng lương cơ sở năm 2020 có thể sẽ tăng cao nhất với mức 110.000 đồng/tháng. Với việc tăng lương cơ sở này thì các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ tăng lên đáng kể, có thể nói là tăng cao nhất từ trước đến nay, trong đó phải kể đến phụ cấp lần đầu đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2019, các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở những vùng này.

Như vậy, nếu đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng của Chính phủ được Quốc hội thông qua thì mức hưởng trợ cấp lần đầu khi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức sẽ là 16 triệu đồng (tương đương 10 tháng lương cơ sở). Hiện nay, mức trợ cấp này chỉ là 14,9 triệu đồng.

Trường hợp có gia đình cùng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì ngoài trợ cấp lần đầu, những người này còn được trợ cấp thêm các khoản sau:

- Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số kilomet đi thực tế nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ô tô khách).

- Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình (tương đương 19,2 triệu đồng).

Lưu ý, các khoản trợ cấp này do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nơi tiếp nhận, bố trí công tác chi trả ngay khi đối tượng được hưởng nhận công tác và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nguyễn Trinh 

2,389

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan