Nâng thời hạn hợp đồng làm việc của viên chức lên đến 05 năm từ 01/7/2020

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 25/11/2019.

hop dong lam viec cua vien chuc co thoi han 05 nam

Ảnh minh họa

 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Cụ thể, theo nội dung tại Luật này, tất cả viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/7/2020 đều phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn, chỉ trừ 03 trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Viên chức 2010 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Theo đó, hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. (Theo quy định hiện hành tại Luật Viên chức 2010 thì thời hạn của hợp đồng làm việc của viên chức chỉ từ đủ 12 tháng đến 36 tháng).

Như vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã nâng thời hạn hợp đồng làm việc của viên chức tối đa lên đến 5 năm (60 tháng).

Ngoài ra, Luật này cũng nhấn mạnh, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ký kết tiếp hợp đồng làm việc với viên chức. Trường hợp không ký kết tiếp thì phait nêu rõ lý do bằng văn bản.

Nguyễn Trinh 

3,279

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan