Nghị định 138/2020/NĐ-CP: Hướng dẫn tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và có hiệu ngày 01/12/2020.

tuyển dụng công chức, Nghị định 138/2020/NĐ-CP

Nghị định 138/2020/NĐ-CP: Hướng dẫn tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 138/2020/NĐ-CP và Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008, người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

 • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

 • Đủ 18 tuổi trở lên;

 • Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

 • Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

 • Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

 • Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

 • Không thuộc trường hợp: Không cư trú tại Việt Nam; Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Bên cạnh đó, tại Điều 10 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định việc tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định và được thực hiện riêng đối với từng nhóm đối tượng sau đây:

 • Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

 • Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;

 • Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

Đồng thời cần lưu ý, việc tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng được thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, người đáp ứng đủ điều kiện về đăng ký dự tuyển công chức và thuộc đối tượng xét tuyển công chức nêu trên sẽ được tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển. Theo đó, việc tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

 • Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;

 • Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. (Lưu ý:Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn) và thang điểm là 100 điểm)

Sau 02 vòng xét tuyển công chức, người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

 • Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vị chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. (Lưu ý: Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển)

Có thể thấy, so với quy định hiện nay tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì nội dung và hình thức xét tuyển công chức không thay đổi. Tuy nhiên, điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP đó là quy định rõ các đối tượng được xét tuyển công chức so với Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Ty Na

865

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan