Phiếu bổ sung lý lịch CBCCVC phải kê khai trong tháng 12 hằng năm

Mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB về việc thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

Phiếu bổ sung lý lịch CBCCVC phải kê khai trong tháng 12 hằng năm (Ảnh cắt từ Phiếu bổ sung lý lịch CBCC)

Theo đó, Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB nêu rõ trong tháng 12 hằng năm, công chức, viên chức và người lao động phải kê khai Phiếu bổ sung lý lịch những thông tin phát sinh hoặc thay đổi có liên quan đến bản than, quan hệ gia đình và xã hội trong năm.

Về phiếu bổ sung lý lịch công chức, viên chức và người lao động tải tại file đính kèm phía dưới đây:

 Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức (Ban hành kèm theo Quyết định 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007)

 Phiếu bổ sung lý lịch viên chức (Ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019)

Công chức, viên chức và người lao động nộp cho bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị vể bổ sung vào hồ sơ gốc bản sao đã được chứng thực trong thời gian 03 tháng tính đến thời điểm bổ sung: Các văn bằng, chứng chỉ, tài liệu phát sinh thuộc thành phần hồ sơ theo quy định (nếu có).

Lưu ý: Trường hợp có các thông tin phát sinh nhưng công chức, viên chức và người lao động không kê khai hoặc có kê khai nhưng không đầy đủ, không chính xác hoặc kê khai không trung thực thì công chức, viên chức và người lao động phải chịu trách nhiệm cá nhân trước cơ quan quản lý, sử dụng công chức, viên chức và người lao động và trước pháp luật.

Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB, ban hành ngày 20/11/2020.

Lê Hải

495

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan