Sử dụng kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2019

Cho tôi hỏi, kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng như thế nào và vào mục đích gì? Chị Nguyễn Thị Ngân ở Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi câu hỏi cho Thư Ký Luật nhờ hỗ trợ.

danh gia xep loai, can bo cong chuc vien chuc, Nghi dinh 56/2015/NĐ-CP

Ảnh minh họa

Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT giải đáp vấn đề của chị như sau:

Theo Điều 6 Nghị định 56/2015/NĐ-CP, Mục IV Hướng dẫn 1326/HD-UBDT, kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với công chức, viên chức.

Theo đó, đối với cán bộ, kết quả đánh giá, xếp loại được sử dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 và Khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức. Cụ thể:

- Cán bộ 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bố trí công tác khác.

- Cán bộ 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ.

Đối với công chức, kết quả đánh giá, xếp loại được sử dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 và Khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức và Mục IV Hướng dẫn 1326/HD-UBDT. Cụ thể:

- Công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác.

- Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc.

Đối với viên chức, kết quả đánh giá, xếp loại được sử dụng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức và Mục IV Hướng dẫn 1326/HD-UBDT. Cụ thể, viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ thì đơn vị được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc.

Tải về Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức TẠI ĐÂY.

Nguyễn Trinh 

2,749

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan