Từ 01/12, trường hợp nào thi tuyển công chức được miễn thi ngoại ngữ, tin học?

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và có hiệu ngày 01/12/2020.

miễn thi ngoại ngữ, tin học, Nghị định 138/2020/NĐ-CP

Từ 01/12, trường hợp nào thi tuyển công chức được miễn thi ngoại ngữ, tin học? (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi. Trong đó, nội dung thi vòng 1 gồm 3 phần thi, cụ thể:

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút.

- Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Như vậy, theo quy định trên, việc tuyển dụng công chức thông qua hình thức thi tuyển phải thi ngoại ngữ về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác và thi tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm. Tuy nhiên, nếu người dự thi công chức thuộc các trường hợp sau đây thì sẽ được miễn thi ngoại ngữ, tin học:

- Người dự thi công chức được miễn thi ngoại ngữ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

  • Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

  • Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

- Người dự thi công chức được miễn thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

So với trước đây, tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định người dự thi công chức được miễn thi ngoại ngữ, tin học đối với các trường hợp sau:

- Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

  • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

  • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

  • Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

Có thể thấy, quy định về các trường hợp miễn thi ngoại ngữ, tin học đã có nhiều thay đổi hơn so với trước đây. Trước đây, chỉ yêu cầu có bằng đại học, sau đại học về ngoại ngữ thì được miễn thi tuyển và có bằng trung cấp toán – tin cũng được miễn thi tin học. Tuy nhiên, từ ngày 01/12/2020, người dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm thì được miễn thi ngoại ngữ và có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin thì được miễn thi tin học.

>>>Xem thêm: Nghị định 138/2020/NĐ-CP: Hướng dẫn tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển

Ty Na

237

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan