Từ 01/7/2020, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với viên chức lên đến 05 năm

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức chính thức có hiệu lực từ 01/7/2020. Một trong những nội dung đáng chú ý tại Luật này là việc kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật đối với viên chức lên đến 05 năm.

keo dai thoi hieu xu ky ky luat vien chuc

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Khoản 7 Điều 2 Luật này sửa đổi, bổ sung Điều 53 Luật viên chức 2010 thì từ ngày 01/7/2020, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với viên chức sẽ được kéo dài lên 05 năm kể từ thời điểm có hành vi vi phạm, riêng đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách thì thời hiệu xử lý kỷ luật sẽ là 02 năm (Theo quy định hiện nay thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với viên chức sẽ là 24 tháng đối với tất cả các trường hợp).

Đặc biệt, Luật sửa đổi cũng nhấn mạnh, đối với những viên chức có các hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng sau đây thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật:

a) Viên chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ;

b) Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

c) Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

d) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

 Lưu ý: Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn mà khi hết thời hạn đó thì viên chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật.

Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 90 ngày; trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá 150 ngày.

Nguyễn Trinh 

984

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan