Viên chức phải tự đóng góp một phần kinh phí đào tạo ngoại ngữ bậc 4

Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành Quyết định 1659/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”.

>>> XEM THÊM: Sắp tới, sẽ hoàn thiện quy định về chứng chỉ ngoại ngữ đối với giáo viên

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên; hướng đến năm 2030 sẽ đảm bảo 70% viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên.

Đáng chú ý, nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho viên chức được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn NSNN bố trí cho đơn vị); đóng góp của viên chức và các nguồn hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Nội dung này thống nhất với quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 36/2018/TT-BTC có nêu: “Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, với Đề án này sẽ có một bộ phận lớn viên chức phải tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ để đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 và một phần kinh phí đào tạo, bồi dưỡng sẽ do chính các viên chức tự đóng góp.

Viên chức phải tự đóng góp một phần kinh phí đào tạo ngoại ngữ bậc 4

Hình minh họa (Nguồn internet)

Bên cạnh đó, Quyết định 1659/QĐ-TTg cũng nêu rõ thời gian thực hiện Đề án từ năm 2019 đến năm 2030, lộ trình 03 giai đoạn của Đề án này được thực hiện như sau:

- Giai đoạn 2019 - 2020: Bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch triển khai Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” của cơ quan, đơn vị mình với các mục tiêu, yêu cầu và nội dung hoạt động. Rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, trình độ ngoại ngữ đối với CBCCVC.

- Giai đoạn 2021 - 2025: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án để hoàn thành mục tiêu đề ra. Mở rộng mạng lưới đào tạo, bồi dưỡng năng lực, uy tín tham gia thực hiện Đề án.

- Giai đoạn 2026 - 2030: Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động để hoàn thành các mục tiêu Đề án. Đưa việc học tập ngoại ngữ trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực và triển khai đồng bộ, rộng khắp cả nước để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ CBCCVC.

Xem thêm tại Quyết định 1659/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19/11/2019.   

Thu Ba           

2,834

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan