Viên chức tập sự được hưởng 100% lương, phụ cấp nếu thuộc 03 trường hợp sau

Khi mới trúng tuyển, viên chức sẽ phải trải qua thời gian tập sự để làm quen với công việc. Theo đó, viên chức tập sự sẽ được hưởng 100% lương, phụ cấp nếu thuộc 03 trường hợp sau.

Viên chức tập sự

Viên chức tập sự được hưởng 100% lương, phụ cấp nếu thuộc 03 trường hợp sau (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, trong thời gian tập sự, viên chức tập sự sẽ được hưởng chế độ, chính sách sau đây:

  • Trong thời gian tập sự, viên chức tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng;

  • Trường hợp viên chức tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng;

  • Trường hợp viên chức tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng.

Như vậy, có thể thấy, viên chức tập sự sẽ được hưởng 85% mức lương bậc 1, bậc 2, bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng tùy theo trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng. Tuy nhiên, nếu thuộc các trường hợp sau đây thì viên chức tập sự sẽ được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo:

Trường hợp 1: Viên chức tập sự làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp 2: Viên chức tập sự làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm.

Trường hợp 3: Viên chức tập sự đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh các chế độ, chính sách được hưởng trong thời gian tập sự của viên chức. Tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định cụ thể thời gian tập sự của viên chức như sau:

  • 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;

  • 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng;

  • 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp;

Lưu ý: Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự (quy định mới so với trước đây).

Như vậy, trong thời gian tập sự, viên chức tập sự làm ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, ngành nghề độc hại, hoàn thành nghĩa vụ quân sự,… sẽ được hưởng 100% mức lương và phụ cấp.

Ty Na

136

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan