VKSNDTC thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát năm 2020 (vòng 2)

Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức – Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có Thông báo 03/TB-HĐTD về việc thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 (vòng 2).

thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát năm 2020 (vòng 2)

VKSNDTC thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát năm 2020 (vòng 2)

Theo đó, căn cứ kết quả thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng công chức – Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo các thí sinh đủ diều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức (vòng 2) ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020, về địa điểm, lịch thi và thời gian thi (có danh sách kèm theo), cụ thể như sau:

1. Thủ tục dự thi:

- Thí sinh có mặt tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội để làm thủ tục dự thi vòng 2 (xem số báo danh, phòng thi,…);

- Từ 16 giờ 00’ đến 17 giờ 00’ ngày 19/01/2021 (thứ 3), phổ biến Quy chế thi, Nội quy thi,… (tại Hội trường 803 – Nhà Hành chính Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội).

2. Địa điểm thi, lịch thi và thời gian thi:

(1) Địa điểm thi: Thi tập trung tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

(2) Thời gian thi: 108’ buổi sáng ngày 20/01/2021 (thứ 4).

- Từ 07 giờ 00’ đến 07 giờ 30’: Thí sinh tập trung tại các phòng thi (theo danh sách và số báo danh được niêm yết tại phòng thi và gọi thí sinh vào phòng thi;

- Từ 8 giờ 00’ đến 11 giờ 00’: Thí sinh làm bài thi;

Yêu cầu: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước thời gian tập trung thi 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

3. Môn thi, hình thức thi (vòng 2):

- Thi viết được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.

- Môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành Kiểm sát.

4. Lưu ý  đối với các thí sinh:

- Yêu cầu các thí sinh có mặt đầy đủ, đúng giờ để nghe phổ biến Quy chế thi, Nội quy thi.

- Thí sinh dự thi phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để xuất trình khi Giám thi gọi vào phòng thi.

- Thí sinh có nhu cầu về chỗ ăn, ở trong thời gian dự thi, đề nghị liên hệ và đăng ký trực tiếp với bà Ngô Thị Yến, Phòng Quản trị trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, SĐT: 0977067168 hoặc 024.33580590.

Chi tiết danh sách thi sinh dự thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 (vòng 2) xem thêm TẠI ĐÂY.

826

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan