Chỉ thị 01/CT-TTg
  • Tăng cường công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DNNN
  • Tăng cường công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DNNN
  • 11:39, 09/01/2019
  • Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018