• Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 8/2021
  • 15:11, 26/07/2021
  • Từ đầu tháng 8/2021 (từ ngày 01/8 – 10/8) sẽ có những chính sách quan trọng về Thuế, phí, lệ phí; Cán bộ, công chức, viên chức; Tài chính; Giáo dục, đào tạo,… có hiệu lực thi hành, đơn cử như:
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018