• 05 chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 6/2018
  • 08:10, 24/05/2018
  • Đầu tháng 6/2018 (từ ngày 01/6 - 14/6/2018) nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực hải quan, xây dựng, y tế, giáo dục chính thức có hiệu lực. Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu một số chính sách nổi bật như sau:
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018