05 chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 6/2018

05 chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 6/2018
Đoan Trinh

Đầu tháng 6/2018 (từ ngày 01/6 - 14/6/2018) nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực hải quan, xây dựng, y tế, giáo dục chính thức có hiệu lực. Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu một số chính sách nổi bật như sau:

 

  1. Áp dụng 04 phương pháp mới khi xác định trị giá hải quan từ ngày 05/6/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Trong đó quy định cách xác định trị giá hải quan của hàng xuất khẩu lần lượt theo các phương pháp như sau:

  • Giá bán của hàng hóa tại cửa khẩu xuất;
  • Trị giá của hàng hóa giống hệt, tương tự trên cơ sở dữ liệu trị giá hải quan;
  • Giá bán hàng hóa giống hệt, tương tự tại thị trường Việt Nam;
  • Giá bán hàng hóa XK do cơ quan Hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/6/2018.

  1. Công trình sai phép, không phép phải dừng thi công để xin cấp Giấy phép xây dựng

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Thông tư 03/2018/TT-BXD quy định chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; kinh doanh bất động sản, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Theo đó, đối với công trình thi công sai phép hoặc không có Giấy phép mà đang xây dựng thì phải dừng thi công kể từ thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.

Trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày lập biên bản, người vi phạm phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng và xuất trình người có thẩm quyền xử phạt.

Cá nhân, tổ chức vi phạm chỉ được tiếp tục thi công xây dựng nếu biên bản kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình xác nhận hiện trạng công trình phù hợp với giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh.

Thông tư 03/2018/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 12/6/2018.

  1. Ban hành quy chế mới về xét thăng hạng viên chức giảng dạy tại đại học công lập

Quy trình xét thăng hạn viên chức giảng dạy tại đại học công lập bao gồm: Chuẩn bị xét thăng hạng, tổ chức xét hồ sơ thăng hạng và tổ chức xét thăng hạng.

Trường hợp phúc khảo kết quả, viên chức gửi đơn phúc khảo đến Hội đồng trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết quả được công bố và gửi đến ứng viên.

Nội dung trên căn cứ tại Thông tư 12/2018/TT-BGDĐT về ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạt trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/6/2018.

  1. Công khai danh sách người có chứng chỉ hành nghề dược

Theo quy định tại Thông tư 07/2018/TT-BYT, các cơ sở kinh doanh dược phải thông báo đến Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề tại cơ sở.

Thời hạn thông báo là 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động hoặc từ ngày có sự thay đổi về người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 07/2018/TT-BYT quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật DượcNghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược. Thông tư 07 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

  1. Hỗ trợ tối đa đến 90% chi phí khi mua bảo hiểm nông nghiệp

Đây là mức hỗ trợ được áp dụng đối với các cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được quy định tại Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp.

Đối với các đối tượng sản xuất nông nghiệp còn lại không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Các rủi ro do thiên tai, dịch bệnh sẽ được bảo hiểm hỗ trợ như: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, ngập lụt, sạt lở, hạn hán, rét hại, mưa đá,…và các bệnh truyền nhiễm của động vật theo Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch.

Xem thêm tại Nghị định 58/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/6/2018.

Gởi câu hỏi

710

Văn bản liên quan