Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 10/2019 (từ 21/10– 31/10)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 10/2019 (từ 21/10– 31/10)
Bích Hoa

Từ cuối tháng 10/2019 (từ ngày 21/10/2019 - 31/10/2019) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực công an, đầu tư, xây dựng,… có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể gồm có:

1. Sửa đổi, bổ sung hàng loạt quy định liên quan đến xác định xuất xứ hàng hóa XNK

Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 21/10/2019.

Theo đó, Thông tư này đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cụ thể:

- Bổ sung thêm 02 trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa bị từ chối, đó là: Có CTCNXXHH tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu nhưng người khai hải quan không khai số tham chiếu, ngày cấp hoặc trường hợp chưa có CTCNXXHH tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu nhưng người khai hải quan không khai chậm nộp CTCNXXHH trên tờ khai hải quan nhập khẩu; người khai hải quan khai chậm nộp CTCNXXHH nhưng khai bổ sung và nộp CTCNXXHH quá thời hạn quy định.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về sự khác biệt mã số HS trên chứng từ CTCNXXHH với với mã số HS trên TKHQ nhập khẩu.

- Bổ sung quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện Hiệp định CPTPP.

- Quy định cụ thể về yêu cầu tối thiểu đối với chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thực hiện Hiệp định CPTPP.

2. Lao động huyện nghèo được vay đến 100% chi phí HĐ làm việc ở nước ngoài

Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2019.

Theo đó, NLĐ có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo sẽ được hỗ trợ cho vay không bảo đảm tối đa đến 100% chi phí NLĐ đóng theo HĐ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài đã ký với DN, tổ chức sự nghiệp.

Trong đó, NLĐ thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo, còn NLĐ khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn theo quy định này.

Lưu ý, thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc ghi trong HĐ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài ký giữa NLĐ với DN, tổ chức sự nghiệp theo quy định.

3. Đơn vị dự toán cấp I phải gửi Báo cáo quyết toán thu, chi NS trước 01/10 năm sau

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.

Cụ thể, theo Quyết định này, các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương gửi Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý đến Kiểm toán nhà nước trước ngày 01 tháng 10 năm sau.  Bộ Tài chính gửi Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đến Kiểm toán nhà nước chậm nhất 14 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách.

Bên cạnh đó, Quyết định này cũng quy định rõ, Bộ Tài chính có trách nhiệm gửi Kiểm toán nhà nước kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn sau trước ngày 20 tháng 10 năm thứ năm của kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn trước và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội cuối năm.

Xem thêm các nội dung tại: Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN có hiệu lực thi hành ngày 31/10/2019.

4. Thông tư 13: Tiêu chuẩn đối với chức danh Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương có hiệu lực thi hành từ ngày 24/10/2019.

Theo đó, ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung của Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo quy định tại Điều 3 Thông tư này, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh cụ thể sau đây:

- Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

- Đã đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hoặc chức vụ tương đương trở lên;

- Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc sở giáo dục và đào tạo hoặc chức danh tương đương.

Gởi câu hỏi

649

Văn bản liên quan