Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 11/2019 (từ 21/11 - 30/11)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 11/2019 (từ 21/11 - 30/11)
Nguyễn Trinh

Từ cuối tháng 11/2019 (từ ngày 21/11/2019 - 30/11/2019) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực thuế, công chức, viên chức,… có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể gồm có:

1. Bãi bỏ 02 Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 8/10/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 71/2019/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư 71 đã bãi bỏ 02 Thông tư sau:

- Thông tư 116/2012/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương.

- Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2013 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô.

Chi tiết xem tại: Thông tư 71/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/11/2019.

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản  lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh

Quyết định 29/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh ban hành kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-TTg được ban hành ngày 03/10/2019.

Theo đó, Quyết định này đã sửa đổi quy định về phạm vi giới hạn Cảng quốc tế Cam Ranh. Cụ thể, bên cạnh thẩm quyền quy định cụ thể về vùng đất, vùng nước như hiện nay, từ ngày 25/11/2019, Bộ Quốc phòng còn có thẩm quyền quy định ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh bằng đường bộ.

Ngoài ra, Quyết định này còn bổ sung thêm Điều 10a quy định về người và phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh và Điều 10b về người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh vào sau Điều 10 của Quy chế.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại: Quyết định 29/2019/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2019.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng đối với viên chức ngành văn hóa

Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2019.

Theo đó, viên chức ngành văn hóa được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp ở hạng thấp hơn liền kề chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 01 năm công tác liền kề với năm nộp hồ sơ dự thi; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng phù hợp với chuyên ngành văn hóa.

4. Từ 25/11/2019, thành viên tổ hợp tác có thể là pháp nhân

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2019.

Cụ thể, theo nội dung tại Nghị định này, tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác, gồm từ 02 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện thành lập, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

Theo quy định hiện nay thì tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

Như vậy, có thể thấy, Nghị định 77 đã bổ sung thêm quy định thành viên của tổ hợp tác có thể là pháp nhân, chứ không chỉ bao gồm mình cá nhân như quy định hiện hành tại Nghị định 151/2007/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

517

Văn bản liên quan