Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 10 (01/10 - 10/10/2020)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 10 (01/10 - 10/10/2020)
Hải Thanh

Từ đầu tháng 10/2020 (từ ngày 01/10 – 10/10) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo; Thi hành án; Kế toán - Kiểm toán; Bưu chính, viễn thông;... có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể bao gồm:

1. NQC không được gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một SĐT trong 24 giờ

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, có hiệu lực từ ngày 01/10/2020.

Theo đó, Nghị định  91/2020/NĐ-CP quy định các nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo như sau:

 • Không được phép gửi tin nhắn, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo hoặc Người sử dụng không đồng ý nhận quảng cáo trước đó;

 • Đối với quảng cáo qua tin nhắn và đối với số điện thoại ngoài Danh sách không quảng cáo, Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất;

 • Phải chấm dứt việc gửi đến NSD nhận các tin nhắn, thư điện tử quảng cáo hoặc thực hiện gọi điện thoại quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của NSD;

 • Mỗi Người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử, 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với NSD;

2. Cư dân biên giới chăn thả gia súc, gia cầm qua biên giới bị phạt đến 1.000.000 đồng

Ngày 28/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

chăn thả gia súc, gia cầm qua biên giới bị phạt đến 1.000.000 đồng

Theo đó, Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

 • Cư dân biên giới sử dụng giấy tờ xuất, nhập cảnh biên giới hết giá trị để qua lại biên giới;

 • Cư dân biên giới đi quá phạm vi quy định khi được phép qua lại biên giới;

 • Cung cấp thông tin không đúng sự thật để được cấp giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh biên giới;

 • Người nước ngoài vào khu vực biên giới đất liền (trừ khu du lịch, dịch vụ, khu kinh tế), vành đai biên giới không có giấy tờ theo quy định;

 • Người nước ngoài vào vành đai biên giới không trình báo với đồn Biên phòng sở tại;

 • Cư dân biên giới chăn thả gia súc, gia cầm qua biên giới.

Chi tiết xem tại Nghị định 96/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 10/10/2020

3. Các loại sổ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2020

Thông tư 78/2020/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự có hiệu lực ngày 01/10/2020.

Theo đó, Thông tư 78/2020/TT-BTC quy định các loại sổ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự bao gồm:

Sổ kế toán tổng hợp:

 • Sổ Nhật ký dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian;

 • Sổ Cái dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán).

Sổ, thẻ kế toán chi tiết: Dùng để ghi chép chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán theo yêu cầu quản lý mà Sổ Cái chưa phản ánh chi tiết được, nhằm cung cấp các số liệu chi tiết về tình hình thu, chi tiền, tài sản thi hành án theo từng quyết định thi hành án đến khi kết thúc vụ việc thi hành án.

Lưu ý: Mỗi đơn vị chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

Bên cạnh đó, nghiêm cấm để ngoài sổ sách kế toán bất kỳ một khoản thu, chi, hay tài sản, tiền quỹ, công nợ, vật chứng liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự.

4. Hướng dẫn sử dụng giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT quy định về việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

Hướng dẫn sử dụng giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn sử dụng giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo như sau:

 • Từ 10/10/2018 – 10/10/2020: giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc được phân loại, đánh giá viên chức  ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu;

 • Từ 10/10/2018 – 10/10/2020: giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và có một năm được phân loại, đánh giá viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy và được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ sở giáo dục cho đến khi nghỉ hưu;

 • Giáo viên không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định thì được nghỉ hưu;

 • Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định nêu trên thì tùy vào trường hợp cụ thể có thể thực hiện các quy định về thôi việc và tinh giản biên chế theo các quy định hiện hành.

Chi tiết xem tại Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 10/10/2020.

Gởi câu hỏi

338

Văn bản liên quan