Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 10/2019 (từ 01/10– 10/10)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 10/2019 (từ 01/10– 10/10)
Nguyễn Trinh

Từ đầu tháng 10/2019 (từ ngày 01/10/2019 - 10/10/2019) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực công an, đầu tư, xây dựng,… có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể gồm có:

 

1. 02 trường hợp đi nghĩa vụ công an được chuyển sang phục vụ chuyên nghiệp

Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2019.

Theo Nghị định này, từ ngày 10/10/2019 sẽ có 02 trường hợp thực hiện nghĩa vụ công an được chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp gồm:

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi), kết quả phân loại hàng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong CAND thì được xét, dự tuyển vào các học viện, trường CAND theo quy định, tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ không thuộc trường hợp nêu trên, hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của CAND, nếu tự nguyện và CAND có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp.

2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu từ ngày 01/10/2019

Quyết định 25/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Theo đó, Quyết định 25/2019/QĐ-TTg đã bãi bỏ khoản 3 Điều 2 “Bổ sung số thứ tự 11: Bảo hiểm nhân thọ” của Quyết định 35/2015/QĐ-TTg.

Trước đó, Quyết định 38/2018/QĐ-TTg cũng đã bãi bỏ khoản 2 Điều 2 của Quyết định 35/2015/QĐ-TTg.

Như vậy, kể từ ngày 01/10/2019, danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung sẽ chỉ còn 09 loại hàng hóa, dịch vụ sau: Cung cấp điện; Cung cấp nước sinh hoạt; Truyền hình trả tiền; Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất; Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: Trả trước và trả sau); Dịch vụ truy cập internet; Vận chuyển hành khách đường hàng không; Vận chuyển hành khách đường sắt; Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp.

3. 02 trường hợp dự toán xây dựng đã phê duyệt được phép điều chỉnh

Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng được ban hành ngày 14/8/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019.

Theo đó, Nghị định này chỉ rõ, dự toán xây dựng đã phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong 02 trường hợp sau đây:

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng;

- Thay đổi, bổ sung thiết kế nhưng không trái với thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh hoặc thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán kể cả chi phí dự phòng do điều chỉnh giá theo chỉ số giá tăng so với chỉ số giá tính trong dự phòng trượt giá nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt.

Lưu ý, dự toán xây dựng điều chỉnh phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp dự toán xây dựng điều chỉnh do điều chỉnh giá theo chỉ số giá tăng so với chỉ số giá tính trong dự phòng trượt giá nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh và phê duyệt sau khi có ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư.

4. Các loại tài sản công được sử dụng để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao.

Theo đó, các loại tài sản công được sử dụng để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT theo Nghị định này gồm có:

- Quỹ đất;

- Đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội;

- Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

- Các loại tài sản công khác theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Xem thêm tại: Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019.

Gởi câu hỏi

513

Văn bản liên quan