Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 11/2020 (01/11 - 10/11)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 11/2020 (01/11 - 10/11)
Lê Vy

Từ đầu tháng 11/2020 (từ ngày 01/11 - 10/11) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực: Giáo dục; Thuế, phí và lệ phí; Thương mại, đầu tư,... có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể bao gồm:

1. Học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic quốc tế được thưởng tới 55 triệu đồng

Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế có hiệu lực từ 01/11/2020.

Theo đó, học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được thưởng theo mức sau:

 • Huy chương Vàng hoặc giải nhất: 55 triệu đồng;

 • Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng;

 • Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng;

 • Khuyến khích: 10 triệu đồng.

Trường hợp người đoạt giải là đội, nhóm học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải thì được thưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân nêu trên. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quy định mức thưởng cao hơn đối với người đoạt giải thuộc diện đặc biệt như sau:

 • Học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải thì được hưởng 1,5 lần mức thưởng;

 • Học sinh, sinh viên, học viên vừa là người dân tộc thiểu số và là người khuyết tật đoạt giải thì được hưởng 02 lần mức thưởng.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi quốc tế còn được khen thưởng Huân chương Lao động hoặc Bằng khen cho thành tích xuất sắc của mình.

2. Chi hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được trừ thuế TNDN

Thông tư 83/2020/TT-BTC hướng dẫn khoản 3 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có hiệu lực từ 06/11/2020.

thuế TNDN

Chi hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được trừ thuế TNDN (Ảnh minh họa)

Theo đó, các khoản chi của công ty xổ số kiến thiết để hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty xổ số kiến thiết nếu đúng đối tượng và có đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định tại Thông tư 83/2020/TT-BTC, bao gồm:

 • Danh sách người bán lẻ xổ số lưu động đủ điều kiện được nhận hỗ trợ từ công ty xổ số kiến thiết do Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt;

 • Danh sách người bán lẻ xổ số lưu động thực tế được nhận hỗ trợ và tổng giá trị khoản tài trợ của công ty xổ số kiến thiết do đại diện cơ quan, tổ chức nhận hỗ trợ ký xác nhận: trường hợp chi hỗ trợ thông qua đơn vị có chức năng huy động tài trợ;

 • Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu hỗ trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu hỗ trợ bằng tiền) từ ngày 01/04/2020.

3. Phải phát hành yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm NĐT trên Hệ thống mạng đấu thầu QG

Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư có hiệu lực từ 05/11/2020.

Theo đó, các hồ sơ được phát hành trên Hệ thống đồng thời với thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, bao gồm:

 • Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;

 • Hồ sơ mời sơ tuyển dự án PPP;

 • Hồ sơ mời thầu dự án PPP không áp dụng sơ tuyển và hồ sơ mời thầu dự án đầu tư có sử dụng đất.

Nhà đầu tư tải tệp tin (file) hồ sơ trên Hệ thống làm cơ sở để lập hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, hồ sơ dự sơ tuyển dự án PPP, hồ sơ dự thầu.

Hồ sơ mời thầu dự án PPP áp dụng sơ tuyển được phát hành trực tiếp cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn. Việc sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định 25/2020/NĐ-CP.

4. Trình tự cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước

Thông tư 04/2020/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực có hiệu lực từ 10/11/2020.

hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Trình tự cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước (Ảnh minh họa)

Theo đó, việc cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước được thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra, đối chiếu thông tin Tờ khai.

 • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Từ chối tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước giải quyết trong thời hạn từ 05 đến 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Trả kết quả

Kết quả được trả cho cho người có tên trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc người khác khi có giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản kèm theo giấy tờ tùy thân để đối chiếu.

Gởi câu hỏi

279

Văn bản liên quan