Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 12/2019 (từ 01/12-10/12)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 12/2019 (từ 01/12-10/12)
Bích Hoa

Từ đầu tháng 12/2019 (từ ngày 01/12/2019-10/12/2019) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức, Hộ tịch, Kinh doanh,… có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể gồm có:

1. Từ 01/12/2019, mọi CBCCVC đều được hưởng trợ cấp khi nhận công tác ở vùng ĐBKK

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hiệu lực từ 01/12/2019.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 6 Nghị định 76, các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp  lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở những vùng này.

Như vậy, có thể thấy, Nghị định 76 đã bỏ điều kiện về số năm công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK để được hưởng trợ cấp lần đầu, cụ thể, hiện tại phải có thời gian công tác từ 3 năm trở lên đối với nữ và 5 năm trở lên đối với nam còn từ 01/12/2019 thì không cần điều kiện này cũng sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở.

2. Bán hàng hóa dưới giá thành toàn bộ bị xử phạt đến 1 tỷ đồng

Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

Theo đó, doanh nghiệp nào có hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó sẽ bị phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng.

Trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên, mức phạt tiền sẽ gấp 02 lần mức quy định trên.

Ngoài ra, đối với hành vi cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách gián tiếp hoặc trực tiếp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó cũng sẽ bị phạt tiền, mức phạt tối đa lên đến 200.000.000 đồng nếu đưa tin gián tiếp và 300.000.000 đồng nếu đưa tin trực tiếp.

3. Công dân được kê khai trực tuyến khi xin cấp lại thẻ căn cước

Thông tư 48/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi lại thẻ căn cước công dân có hiệu lực thi hành từ 01/12/2019.

Theo đó, khi tiếp công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, cán bộ tiếp công dân yêu cầu người đến làm thủ tục viết tờ khai căn cước công dân theo mẫu (nếu không kê khai trực tuyến). Nếu công dân đã kê khai thông tin trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến, người làm nhiệm vụ sẽ in tờ khai căn cước công dân này để kiểm tra lại thông tin, ký, ghi rõ họ tên.

Cán bộ tiếp công dân đối chiếu thông tin trên tờ khai căn cước công dân với thông tin trên các giấy tờ công dân xuất trình. Nếu thông tin kê khai đúng quy định, cán bộ tập hợp thành hồ sơ và thực hiện việc cấp, đổi.

4. Tăng mức cho vay ưu đãi đối với HSSV tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1656/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

Cụ thể, Quyết định này đã điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV. Theo đó, mức cho vay tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV.

Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 15/6/2017 tại Quyết định 751/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay đối với HSSV thì mức cho vay tối đa đối với HSSV từ ngày 01/12/2019 tăng thêm 1 triệu đồng/tháng/HSSV.

Xem chi tiết các nội dung tại: Quyết định 1656/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2019, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Gởi câu hỏi

605

Văn bản liên quan