Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 3/2020 (từ 01/03 – 10/3)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 3/2020 (từ 01/03 – 10/3)
Thanh Lâm

Từ đầu tháng 3/2020 (từ 01/3 – 10/3) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực giáo dục; y tế - dược; nông nghiệp; thuế, phí và lệ phí… có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể bao gồm:

1. Hình thức đào tạo sẽ được ghi trên phụ lục văn bằng giáo dục đại học

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học, có hiệu lực thi hành từ 01/3/2020.

Theo quy định cũ thì hình thức đào tạo sẽ được ghi ngay trên văn bằng đại học, nhưng tại Thông tư 27 đã chuyển hình thức đào tạo qua ghi tại phụ lục văn bằng, cụ thể nội dung chính ghi trên phụ lục văn bằng bao gồm:

 • Thông tin về người được cấp văn bằng: họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh;

 • Thông tin về văn bằng: tên cơ sở GDĐH cấp bằng, chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo, trình độ đào tạo theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, hình thức đào tạo;

 • Thông tin về nội dung, kết quả học tập (nếu có): tên học phần hoặc môn học, số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học, điểm học phần hoặc môn học, tổng số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình, tên và kết quả luận văn, luận án, điểm xếp hạng tốt nghiệp;

 • Thông tin kết nối với văn bằng: mã số sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; số hiệu văn bằng.

2. Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với bác sỹ y học dự phòng

Ngày 30/12/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 35/2019/TT-BYT quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, người hành nghề là bác sỹ y học dự phòng được khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, Thông tư 35 cũng ấn định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với một số chức danh cụ thể như sau:

 • Y sỹ: Người hành nghề là y sỹ tại tuyến xã được phép tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ;

 • Điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên: Người hành nghề là điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên được thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định tại Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Xem chi tiết tại: Thông tư 35/2019/TT-BYT có hiệu lực từ 01/3/2020.

3. 06 quy định nghiêm ngặt đối với cơ sở nuôi chim yến

Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2020.

Theo đó, cơ sở nuôi chim yến phải tuân thủ các quy định sau:

 • Nhà yến, trang thiết bị sử dụng cho hoạt động nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến;

 • Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động nuôi chim yến, có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

 • Có hồ sơ ghi chép và lưu trữ thông tin về hoạt động nuôi chim yến, sơ chế, bảo quản tổ yến bảo đảm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm chim yến;

 • Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A); thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày;

 • Không săn bắt; không dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến, nghiên cứu khoa học;

4. Năm 2020, lượng hạn ngạch thuế quan NK ô tô đã qua sử dụng là 66 chiếc

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 04/2020/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (viết tắt là Hiệp định CPTPP), có hiệu lực thi hành ngày 05/3/2020.

Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu hàng năm theo cam kết tại hiệp định CPTPP các năm tiếp theo cụ thể như sau:

 • Năm 2020: 66 chiếc;

 • Năm 2021: 72 chiếc;

 • Năm 2022: 78 chiếc;

 • Năm 2023: 84 chiếc;

 • Năm 2024: 90 chiếc;

 • Năm 2025: 96 chiếc;

 • Năm 2026: 102 chiếc;

 • Năm 2027: 108 chiếc

 • Năm 2028: 114 chiếc

 • Năm 2029: 120 chiếc

 • Năm 2030: 126 chiếc

 • Năm 2031: 132 chiếc

 • Năm 2032: 138 chiếc

 • Năm 2033: 144 chiếc

 • Năm 2034: 150 chiếc

Từ năm 2035 trở đi, số lượng ô tô đã qua sử dụng được đưa ra đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo cam kết trong Hiệp định CPTPP sẽ duy trì với số lượng như năm 2034.

Gởi câu hỏi

555

Văn bản liên quan