Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 5/2020 (từ 01/5 - 10/5)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 5/2020 (từ 01/5 - 10/5)
Nguyễn Trinh

Từ đầu tháng 5/2020 (từ 01/5 - 10/5) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực giao thông, lao động - tiền lương, xuất bản,… có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể gồm có:

1. Hạn ngạch nhập khẩu các chất HFC từ 01/01/2020 đến 31/12/2028

Thông tư 05/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được ban hành ngày 16/3/2020.

Theo đó, lượng hạn ngạch nhập khẩu các chất HFC thuộc Phụ lục IIa và IIb Thông tư này cho từng năm từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2028 được quản lý nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

 • Năm 2020: Nhập khẩu để xây dựng hạn ngạch cơ sở. Không giới hạn lượng nhập khẩu;

 • Năm 2021: Nhập khẩu để xây dựng hạn ngạch cơ sở. Không giới hạn lượng nhập khẩu;

 • Năm 2022: Nhập khẩu để xây dựng hạn ngạch cơ sở. Không giới hạn lượng nhập khẩu;

 • Năm 2023: Bình quân nhập khẩu năm (2020 + 2021 + 2022)/3 của các chất HFC + 65% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC;

 • Năm 2024: 100% HNNK các chất HFC năm cơ sở 2023;

 • ….

Xem thêm tại: Thông tư 05/2020/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/5/2020.

2. Thí sinh thi THPT quốc gia bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả bài thi trong năm

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐTThông tư 03/2019/TT-BGDĐT, có hiệu lực thi hành từ 08/5/2020.

Cụ thể, bên cạnh việc tiếp tục áp dụng các quy định về xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi THPT quốc gia tại Điều 49 Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT thì Khoản 10 Điều 1 Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT  cũng quy định rất rõ thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm. Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó. (Đây là quy định mới được bổ sung tại Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT so với quy định hiện tại).

3. Bổ sung nhiều ngành đào tạo được áp dụng cơ chế ưu tiên

Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ 05/5/2020.

Theo đó, Thông tư này đã bổ sung thêm nhiều ngành đào tạo thuộc các nhóm ngành Du lịch; nhóm ngành Khách sạn, nhà hàng; nhóm ngành Máy tính và CNTT được áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ đại học. Cụ thể như sau:

- Những ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Du lịch; nhóm ngành Khách sạn, nhà hàng áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ đại học:

 • Du lịch (mã ngành 7810101);

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (mã ngành 7810103);

 • Quản trị khách sạn (mã ngành 7810201);

- Những ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Máy tính và CNTT được áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ đại học:

 • Khoa học máy tính (mã ngành 7480101);

 • Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (mã ngành 7480102);

 • Kỹ thuật phần mềm (mã ngành 7480103);

4. Phạt đến 250 triệu đồng nếu sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép

Nghị định 36/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản có hiệu lực thi hành từ 10/5/2020.

Theo đó, hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước không đăng ký, không có giấy phép theo quy định bị xử phạt với các mức như sau:

 • Không đăng ký theo quy định đối với hành vi thăm dò, khai thác nước dưới đất: cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng;

 • Thăm dò nước dưới đất không có giấy phép: phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 40.000.000 triệu đồng;

 • Khai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng trên 10 m3/ngày đêm đến dưới 30 m3/ngày đêm: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

 • Khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng.

Lưu ý: Hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước khi giấy phép đã hết hạn áp dụng mức xử phạt như trường hợp không có giấy phép.

Gởi câu hỏi

317

Văn bản liên quan