Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 7/2019 (từ 01/7 - 10/7)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 7/2019 (từ 01/7 - 10/7)
Nguyễn Trinh

Bắt đầu tháng 7/2019 sẽ có nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành, đáng chú ý là các chính sách về cán bộ, công chức và tiền lương sau đây.

 

1. Bổ sung các trường hợp không được đề nghị đặc xá từ ngày 01/7/2019

Quốc hội đã ban hành Luật Đặc xá 2018 thay thế cho Luật Đặc xá 2007 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Theo đó, bổ sung thêm trường hợp không được đề nghị đặc xá là người có đủ điều kiện theo quy định nhưng không được được đề nghị đặc xá nếu bị kết án về một trong các tội sau đây:

 • Tội phản bội Tổ quốc;

 • Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân;

 • Tội gián điệp;

 • Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ;

 • Tội bạo loạn;

 • Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân;

 • Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 • Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCNVN;

 • Tội phá rối an ninh; tội chống phá cơ sở giam giữ;

 • Tội khủng bố;

 • Một trong các tội quy định tại Chương các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh của Bộ luật Hình sự.

Xem thêm các quy định khác tại Luật Đặc xá 2018 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018.

2. Bổ sung chế độ nghỉ ngơi đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân công an

Đây là nội dung mới đáng chý ý được bổ sung tại Luật Công an nhân dân 2018 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018.

Theo đó, đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân công an thuộc công an nhân dân được hưởng chế độ nghỉ ngơi theo quy định, cụ thể như sau:

 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân công an đang công tác được nghỉ ngơi theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

 • Sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp và công nhân công an do yêu cầu nhiệm vụ mà không được bố trí nghỉ hằng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.

Chi tiết các quy định xem tại Luật Công an nhân dân 2018 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

3. Lương cơ sở chính thức tăng lên 1.490.000 từ ngày 01/7/2019

Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thay thế cho Nghị định 72/2018/NĐ-CP.

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, kể từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở chính thức được áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng.

Mức lương cơ sở là căn cứ dùng để:

 • Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

 • Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

 • Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Nghị định 38/2019/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

4. Các cơ quan, đơn vị được thực hiện chế độ hợp đồng 68

Vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư này quy định, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện chế độ hợp 68 bao gồm:

 • Cơ quan hành chính nhà nước ở TW;  tỉnh, thành phố trực thuộc TW; ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc TW.

 • Cơ quan đại diện ở nước ngoài, bao gồm: Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế.

 • Các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm một phần hoặc toàn bộ kinh phí chi thường xuyên.

 • Các cơ quan, tổ chức khác có sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp quyết định việc áp dụng quy định của Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP để thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc.

Chi tiết xem tại Thông tư 03/2019/TT-BNV chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Gởi câu hỏi

784

Văn bản liên quan