Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 8/2020 (01/8 - 10/8)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 8/2020 (01/8 - 10/8)
Thu Ba

Từ đầu tháng 8/2020 (01/8 - 10/8) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực Giao thông vận tải; Thuế, phí, lệ phí; Lao động;… có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể bao gồm:

1. Được sang tên xe máy cũ không có giấy tờ mua bán đến hết 31/12/2021

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện cơ giới đường bộ có hiệu lực từ ngày 01/8/2020.

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 26 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định:

3. Xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu được giải quyết đăng ký, sang tên theo quy định tại Điều 19 Thông tư này đến hết ngày 31/12/2021.

Như vậy, từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2021, người dân được giải quyết đăng ký, sang tên xe máy đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu.

Xem thêm quy định liên quan tại: Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 01/8/2020.

Được sang tên xe máy cũ không có giấy tờ mua bán đến hết 31/12/2021

Được sang tên xe máy cũ không có giấy tờ mua bán đến hết 31/12/2021 (Ảnh minh hoạ)

2. Điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển VN từ 01/8/2020

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 43/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2017/TT-BGTVT quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 43/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b, điểm c, điểm d của khoản 1 Điều 4 Thông tư 17/2017/TT-BGTVT quy định điều kiện chung để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam như sau:

  • Có đủ tiêu chuẩn sức khỏe thuyền viên và đảm bảo tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam;

  • Có giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động do Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp;

  • Có hợp đồng lao động thuyền viên theo quy định của pháp luật Việt Nam và tuân thủ Công ước Lao động hàng hải 2006 của Tổ chức Lao động quốc tế. Hợp đồng lao động thuyền viên phải phù hợp với giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc điện cấp giấy phép lao động;

  • Có hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà thuyền viên đó mang quốc tịch cấp;

  • Có sổ thuyền viền;

  • Được bố trí đảm nhận chức danh trên tàu biển.

Xem chi tiết tại: Thông tư 43/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/8/2020.

3. Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 cho nhiều đối tượng

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 cho nhiều đối tượng (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này quy định “Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng”.

Các doanh nghiệp căn cứ quy định trên để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Nghị quyết 116/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

4. Tiến độ thực hiện việc thu phí điện tử không dừng áp dụng từ 01/8/2020

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 19/2020/QĐ-TTg về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Theo đó, Quyết định này quy định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng đối với phương tiện giao thông đường bộ thuộc đối tượng phải thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên phạm vi toàn quốc.

Cụ thể, tiến độ thực hiện việc thu phí điện tử không dừng từ 03/8/2020 được quy định như sau:

  • Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng;

  • Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng theo quy định của Quyết định này;

  • Đối với các trạm thu phí do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý, tiến độ hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, quyết định phù hợp với điều kiện nguồn vốn của dự án.

Xem thêm tại Quyết định 19/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ 01/8/2020.

Gởi câu hỏi

350

Văn bản liên quan