Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 10/2021

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 10/2021
Bảo Ngọc

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ giữa tháng 10/2021 (từ ngày 11 – 20/10/2021) sau đây:

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 10/2021

1. 5 hỗ trợ với DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

Cụ thể, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được những hỗ trợ sau:

(1) Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp.

(2) Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp.

Được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh, miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

(3) Hỗ trợ thủ tục đăng ký ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay đổi về quy mô thì gửi đề nghị tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được cấp văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh.

(4) Hỗ trợ lệ phí môn bài

Được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

(5) Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán

Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2. Bổ sung trường hợp được miễn phí trọng tải tàu, thuyền

Thông tư 74/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mẫu thu phí, lệ phí hàng hải, có hiệu lực từ ngày 12/10/2021.

Theo đó, bổ sung trường hợp tàu thuyền hành trình đến vị trí kiểm dịch hoặc cách ly tại khu vực hàng hải khác (nơi có đủ điều kiện kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền quy định) theo điều động của cảng vụ hàng hải để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được miễn phí trọng tải tàu, thuyền (áp dụng kể từ ngày 27/8/2021).

(Việc miễn phí này được áp dụng cho cả tàu thuyền hoạt động hàng hải quốc tế và hàng hải nội địa).

Ngoài ra, người nộp phí được miễn phí trọng tải tàu, thuyền trong các trường hợp đơn cử như: tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải để:

(i) Tránh bão, tránh thời tiết xấu không đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, cấp cứu bệnh nhân mà không xếp dỡ hàng hóa, không đón, trả khách;

(ii) Chuyển giao người, tài sản, tàu thuyền cứu được trên biển không gắn với hoạt động thương mại theo xác nhận của cảng vụ hàng hải;

(iii) Tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão, thiên tai, bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo lệnh điều động hoặc được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

3. Tăng mức hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh từ ngày 15/10/2021

Đây là nội dung quan trọng đáng chú ý tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập sẽ được nhận mức hỗ trợ là 150.000 đồng/học sinh/tháng (tăng 50.000 đồng so với trước đây) để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/1 năm học và thực hiện chi trả 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học.

Các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập gồm:

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông (HSPT), học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên (GDTX) theo chương trình giáo dục phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ.

- Trẻ em học mẫu giáo và HSPT, học viên học tại cơ sở GDTX theo chương trình giáo dục phổ thông bị khuyết tật.

- Trẻ em học mẫu giáo và HSPT, học viên học tại cơ sở GDTX theo chương trình giáo dục phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo.

- Trẻ em học mẫu giáo và HSPT, học viên học tại cơ sở GDTX theo chương trình giáo dục phổ thông ở thôn/bản ĐBKK, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển hải đảo.

4. Tăng định mức chi phí quản lý dự án đầu từ xây dựng từ 15/10/2021

Từ ngày 15/10/2021, Thông tư 12/2021/TT-BXD quy định về định mức xây dựng chính thức có hiệu lực.

Theo đó, kể từ ngày 15/10/2021, định mức chi phí quản lý dự án đã tăng lên so với Thông tư 16/2019/TT-BXD, chẳng hạn như:

- Đối với công trình dân dụng ≤ 10 tỷ đồng: định mức chi phí quản lý dự án là 3,446% (hiện nay Thông tư 16/2019 quy định là 3,282%).

- Đối với công trình công nghiệp ≤ 10 tỷ đồng: định mức chi phí quản lý dự án là 3,557% (hiện nay Thông tư 16/2019 quy định là 3,453%).

Tương tự, định mức chi phí quản lý dự án của các công trình giao thông; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đều được tăng tỷ lệ % so với định mức quy định tại Thông tư 16/2019.

Xem chi tiết định mức chi phí quản lý dự án áp dụng từ 15/10/2021 tại Thông tư 12/2021/TT-BXD.

Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan