Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 12/2019 (từ 11/12 - 20/12)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 12/2019 (từ 11/12 - 20/12)
Lê Trang

Từ giữa tháng 12/2019 (từ ngày 11/12/2019 - 20/12/2019) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực Tài chính, Quốc phòng, Nông nghiệp,… có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể gồm có:

1. Chế độ chi đặc thù đối với CCVC tại Cục Hàng hải Việt Nam

Quyết định 32/2019/QĐ-TTg về chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam được ban hành 29/10/2019.

Theo đó, CCVC tại cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam, 2 Chi cục Hàng hải và lực lượng thanh tra chuyên ngành hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam sẽ được hưởng các chế độ chi đặc thù như sau:

  • Tiền lương bình quân: Được áp dụng hệ số tiền lương 1,8 lần mức lương đối với CBCCVC do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ);

  • Thưởng an toàn, an ninh hàng hải: Được áp dụng mức 15% lương cấp bậc, chức vụ (không bao gồm các khoản phụ cấp) cho công chức trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải.

  • Trang phục công tác: Được thực hiện chi trang phục công tác. Bộ GTVT quy định chế độ trang phục công tác cho Cục Hàng hải Việt Nam; Bộ Tài chính quy định mức chi trang phục công tác theo chế độ trang phục được ban hành.

Chi tiết xem tại Quyết định 32/2019/QĐ-TTg, có hiệu lực từ 15/12/2019. 

2. 02 hình thức thu hồi sản phẩm nông nghiệp không đảm bảo chất lượng

Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ có hiệu lực từ 18/12/2019.

san pham nong nghiep khong dam bao chat luong

Theo đó, phải thực hiện thu hồi các sản phẩm nông nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định 109/2018/NĐ-CP. Trong đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thu hồi sản phẩm nông nghiệp hữu cơ không đảm bảo chất lượng.

Việc thu hồi sản phẩm nông nghiệp hữu cơ không bảo đảm chất lượng được thực hiện theo 02 hình thức sau đây:

  • Thu hồi tự nguyện do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện;

  • Thu hồi bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cũng theo Thông tư 16, các hành vi không bảo đảm chất lượng của sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản liên quan đến chất lượng sản phẩm hàng hóa, an toàn thực thẩm.

3. Mức tiền ăn mới đối với HLV, VĐV và giáo viên TDTT trong quân đội

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 164/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội.

Theo đó, Thông tư 164 ấn định mức tiền ăn đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội, cụ thể như sau:

  • Mức tiền ăn 115.000 đồng: HLV, VĐV các đội bóng thi đấu ở hạng cao nhất quốc gia; VĐV kiện tướng ở các môn thể thao khác đang được công nhận, HLV trực tiếp huấn luyện VĐV kiện tướng;

  • Mức tiền ăn 102.000 đồng: HLV, VĐV các đội bóng hạng A1 quốc gia và các đội bóng kế cận cho các đội bóng hạng cao nhất quốc gia;

  • Mức tiền ăn 90.000 đồng: HLV, VĐV kế cận cho các đội bóng hạng A1 quốc gia; HLV, VĐV thuộc đội năng khiếu thể thao được Tổng Tham mưu trưởng quyết định thành lập.

Chi tiết các mức tiền ăn xem tại Phụ lục I Thông tư 164/2019/TT-BQP, có hiệu lực từ 20/12/2019.

4. Các hình thức kiểm tra nội bộ lực lượng quản lý thị trường

Thông tư 20/2019/TT-BCT về kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường có hiệu lực từ 15/12/2019.

kiem tra noi bo luc luong quan ly thi truong

Theo đó, các hình thức kiểm tra nội bộ bao gồm định kỳ và đột xuất, trong đó:

Kiểm tra nội bộ định kỳ: Theo kế hoạch hằng năm đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường các tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường phê duyệt, ban hành.

Kiểm tra nội bộ đột xuất trong các trường hợp:

- Khi có văn bản yêu cầu kiểm tra nội bộ của cấp trên có thẩm quyền;

- Khi nhận được thông tin, tài liệu, chứng cứ về dấu hiệu vi phạm của công chức, cơ quan Quản lý thị trường và có cơ sở để thẩm tra, xác minh;

- Khi thực hiện kiểm tra nhanh về kỷ luật, kỷ cương hành chính hoặc việc chấp hành quy định của pháp luật của lực lượng Quản lý thị trường tại nơi đang tiến hành kiểm tra, áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Gởi câu hỏi

406

Văn bản liên quan