Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 4/2020 (từ 11/4 - 20/4)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 4/2020 (từ 11/4 - 20/4)
Lê Hải

Từ giữa tháng 4/2020 (từ ngày 11/4 - 20/4) sẽ có nhiều chính sách quan trọng về Xử lý vi phạm hành chính; Đấu thầu; Tư pháp;... có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể gồm có:

1. Phạt đến 75 triệu đồng khi SD lao động chưa thành niên làm việc tại quán bar, vũ trường

Đây là quy định đáng chú ý tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, sẽ phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với NSDLĐ có hành vi sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc, ảnh hưởng xấu đến nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc sử dụng lao động là người chưa thành niên làm công việc, nơi làm việc bị cấm sử dụng theo quy định tại Điều 165 Bộ luật Lao động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mà theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 165 Bộ luật Lao động, cấm sử dụng lao động chưa thành niên làm việc tại: “Sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, phòng tắm hơi, phòng xoa bóp.

Do đó, hành vi sử dụng lao động là trẻ chưa thành niên làm việc tại quán bar, vũ trường, quán karaoke sẽ bị xử phạt theo quy định Nghị định 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/4/2020.

2. Quy định chi tiết điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu có hiệu từ 20/4/2020.

Theo đó, dự án được xác định là dự án đầu tư có sử dụng đất khi đảm bảo các điều kiện sau:

  • Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị;

  • Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật;

  • Không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Cán bộ không được nhận xét vào bản chứng thực lý lịch của dân

Đây là quy định nổi bật tại Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2020.

Theo đó, người thực hiện chứng thực chỉ ghi lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP. Trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá nhân thì tuân theo.

Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân của mình. Với những mục không có nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân thì phải gạch chéo trước khi yêu cầu chứng thực.

Khi yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính, người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính để đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính xác thực của bản chính được sử dụng để chứng thực bản sao. Bản chính phải bảo đảm về nội dung và hình thức mà cơ quan nhà nước đã ban hành hoặc xác nhận.

4. Nội dung kiểm tra chất lượng đối với ô tô chưa qua sử dụng được nhập khẩu

Thông tư 05/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật vào bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP được ban hành ngày 26/2/2020.  

Theo đó, nội dung kiểm tra và thử nghiệm xe mẫu đối với ô tô chưa qua sử dụng NK được quy định như sau:

  • Kiểm tra tính đồng nhất về nội dung của các Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, của các xe thực tế cùng kiểu loại ô tô trong lô xe NK; kiểm tra tình trạng số khung, số động cơ của từng xe trong lô xe NK theo hồ sơ đăng ký kiểm tra; lấy ngẫu nhiên mẫu ô tô đại diện cho từng kiểu loại ô tô trong lô xe NK để đối chiếu các thông số kỹ thuật của xe thực tế với nội dung hồ sơ đăng ký kiểm tra;

  • Cơ quan kiểm tra lấy ngẫu nhiên 01 xe mẫu hoặc 02 xe mẫu đại diện cho từng kiểu loại ô tô trong lô xe NK đã được kiểm tra để doanh nghiệp NK tự đưa xe đến các cơ sở thử nghiệm;

  • Việc lấy mẫu phải được lập thành biên bản theo quy định tại Mẫu số 04 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này để doanh nghiệp NK trình khi làm việc với cơ sở thử nghiệm;

  • ...

Chi tiết xem tại Thông tư 05/2020/TT-BGTVT có hiệu lực từ 15/4/2020.

Gởi câu hỏi

449

Văn bản liên quan