Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 7/2019 (từ 11/7 - 20/7)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 7/2019 (từ 11/7 - 20/7)
Bích Hoa

Dưới đây là những chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 7/2019 (từ ngày 11/7/2019 - 20/7/2019) mà mọi người cần lưu ý.

 

1. Bổ sung quy định thành lập phòng thuộc Ban, Văn phòng

Ngày 05/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 47/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo đó, Nghị định 47/2019/NĐ-CP bổ sung quy định thành lập phòng thuộc Ban, Văn phòng phải theo các tiêu chí sau đây:

  • Công việc hoặc lĩnh vực do phòng thực hiện phải có nhiều mảng công tác và có quy trình quản lý riêng theo yêu cầu của đối tượng quản lý;

  • Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 07 người làm việc là viên chức trở lên.

Trường hợp các cơ quan thuộc Chính phủ tự bảo đảm chi thường xuyên hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp thì số lượng người làm việc tối thiểu bao gồm viên chức và người làm chuyên môn được thực hiện theo cơ chế tự chủ.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 47/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2019.

2. Các nội dung được chi trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGT

Bộ Tài chính đã có Thông tư 28/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2018/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, quy định chi tiết các khoản được chi trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGT như sau:

  • Sản xuất, biên tập, phát sóng, phát hành, truyền tải sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản phẩm và các sản phẩm thông tin khác (tờ rơi, áp-phích, pa-nô, khẩu hiệu, băng hình, video clip), tin nhắn qua điện thoại di động và mạng xã hội;

  • Tổ chức các buổi tọa đàm, cuộc thi, bình chọn, triển lãm ảnh, mít tinh và các hình thức, sản phẩm truyền thông khác để tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền về TTATGT, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 28/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.

3. Viên chức tuyển dụng lần đầu được lập hồ sơ trong vòng 30 ngày

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BNV về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, đơn vị sử dụng viên chức có trách nhiệm hướng dẫn viên chức kê khai, xác minh đối chiếu với hồ sơ tuyển dụng và phiếu lý lịch tư pháp.

Sau đó, người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức xác nhận, đóng dấu và nộp cho cơ quan quản lý hồ sơ viên chức để đưa vào hồ sơ quản lý, hồ sơ này là hồ sơ gốc của viên chức.

Xem chi tiết các quy định khác tại Thông tư 07/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.

4. Tiêu chuẩn làm thành viên giao dịch công cụ nợ đặc biệt

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 30/2019/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương.

Theo đó, đáng chú ý là tiêu chuẩn trở thành thành viên giao dịch công cụ nợ đặc biệt được quy định như sau:

  • Là ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại có giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp;

  • Có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định hiện hành của Chính phủ về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng và các quy định hiện hành có liên quan;

  • Có đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự phục vụ hoạt động giao dịch công cụ nợ do Sở Giao dịch Chứng khoán quy định đối với thành viên giao dịch đặc biệt trên hệ thống giao dịch.

Xem thêm tại Thông tư 30/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.

Gởi câu hỏi

1,058

Văn bản liên quan