Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 8/2020 (11/8 - 20/8)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 8/2020 (11/8 - 20/8)
Nguyễn Trinh

Từ giữa tháng 8/2020 (từ ngày 11/8 – 20/8) sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực Giáo dục; Quốc phòng; Hành chính Tư pháp;… có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể bao gồm:

1. Kiểm tra, kiểm chứng người và giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân VN 

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 74/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu ban hành ngày 01/7/2020.

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 74/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ của đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh trong việc kiểm tra, kiểm chứng người và giấy tờ xuất nhập cảnh đối với công dân VN như sau:

 • Kiểm tra xác định tính hợp lệ, hợp pháp của giấy tờ xuất nhập cảnh và điều kiện xuất, nhập cảnh;

 • Xác định sự đồng nhất giữa người xuất, nhập cảnh với giấy tờ xuất nhập cảnh;

 • Nhập thông tin của người xuất, nhập cảnh vào hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh và bổ sung các thông tin cần thiết;

 • Kiểm tra, đối chiếu các thông tin nhân thân trong giấy tờ xuất nhập cảnh với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam qua kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp qua mạng chuyên dùng;

 • Kiểm chứng vào giấy tờ xuất nhập cảnh;

 • Thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với công dân VN khi có văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Thông tư 74/2020/TT-BCA, có hiệu lực ngày 15/8/2020.

Kiểm tra, kiểm chứng người và giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân VN, Thông tư 74/2020/TT-BCA

Kiểm tra, kiểm chứng người và giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân VN (Ảnh minh hoạ)

2. Định mức bảo đảm trợ cấp đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ không thường trực

Đây là nội dung quan trọng tại Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ có hiệu lực từ 15/8/2020.

Theo đó, tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn, định mức quy định như sau:

 • Mức trợ cấp ngày công lao động do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định, nhưng không thấp hơn 119.200 đồng, trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định, nhưng không thấp hơn 59.600 đồng;

 • Mức tiền ăn bằng tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

 • Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú không có điều kiện đi, về hằng ngày thì được bố trí nơi ăn, nơi nghỉ, bảo đảm phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi, về như cán bộ, công chức cấp xã.

Chi tiết nội dung xem tại Nghị định 72/2020/NĐ-CP, ban hành ngày 30/6/2020.

3. Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ  quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có hiệu lực từ 18/8/2020.

Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, tại Điều 6 Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trung học cơ sở được thực hiện từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2030, chia thành hai giai đoạn, cụ thể như sau:

 • Giai đoạn 1: Từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên trung học cơ sở đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

 • Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên trung học cơ sở hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

Chi tiết xem thêm tại Nghị định 71/2020/NĐ-CP, ban hành ngày 30/6/2020.

4. Hồ sơ tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị từ ngày 19/8/2020

Ngày 06/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 78/2020/NĐ-CP quy định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, tại Điều 7 Nghị định 78/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị, bao gồm:

 • Bản sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi lao động, học tập, làm việc (đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, công dân tốt nghiệp đại học trở lên, sinh viên khi tốt nghiệp đại học và hạ sĩ quan dự bị); hồ sơ quân nhân (đối tượng là quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ);

 • Bản thẩm tra xác minh lý lịch;

 • Phiếu (giấy) khám sức khỏe;

 • Bản sao chụp các văn bằng, chứng chỉ, bản công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền.

Lưu ý, kết thúc khóa đào tạo, đơn vị đào tạo phải bàn giao hồ sơ về Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi sĩ quan dự bị cư trú hoặc lao động, làm việc.

Chi tiết xem tại Nghị định 78/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 19/8/2020.

Gởi câu hỏi

343

Văn bản liên quan