Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 9/2021

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 9/2021
Bảo Ngọc

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ giữa tháng 09/2021 (từ ngày 11 – 20/9/2021) sau đây:

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 9/2021

1. Siết chặt quản lý hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Từ ngày 15/9/2021, Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo chính thức có hiệu lực.

Theo đó, quy định người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người quảng cáo ở trong và ngoài nước tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam (như quảng cáo trên Facebook, Google,..) phải tuân thủ:

- Quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo;

- Quy định về an ninh mạng;

- Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Theo quy định cũ, hoạt động trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có phát sinh doanh thu quảng cáo tại Việt Nam phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Ngoài ra, Nghị định 70/2021 còn quy định các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải:

- Thông báo thông tin liên hệ với Bộ TT&TT;

- Không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ;

- Thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ TT&TT và các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo Điều 14 Nghị định 70/2021.

2. Các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, ngoài quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, Nghị định cũng quy định cụ thể các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như:

- Bảo hiểm y tế;

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe;

- Hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết;

- Hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học;

- Hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ;

- Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ;…

Xem chi tiết các chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng tại Nghị định 75/2021/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/9/2021.

3. Các đối tượng đóng vào Quỹ phòng chống thiên tai hàng năm

Từ ngày 15/9/2021, Nghị định 78/2021/NĐ-CP có hiệu lực quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, nội dung chi, đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp, quy trình điều tiết, công khai thông tin và thanh quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai.

Theo đó, các đối tượng đóng vào Quỹ phòng chống thiên tai hàng năm là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động, gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng.

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 01 lần theo 01 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất.

- Người lao động khác, ngoài các đối tượng trên đóng góp 10.000 đồng/người/năm.

Ngoài ra, các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước trên địa bàn phải đóng góp bắt buộc một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31 tháng 12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan Thuế nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.

4. Tiêu chuẩn của cán bộ trực tiếp thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC

Thông tư 82/2021/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Theo đó, quy định tiêu chuẩn của cán bộ trực tiếp thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC như sau:

(1) Có trình độ đại học trở lên ngành PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

(2) Có kết quả kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đạt yêu cầu.

(3) Có thời gian thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ như sau:

- Tối thiểu 05 năm đối với cán bộ thuộc Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ;

- Tối thiểu 03 năm đối với cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Lưu ý: Lãnh đạo phòng, chỉ huy đội đang được phân công trực tiếp phụ trách công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC, cán bộ đang được phân công trực tiếp thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC chưa bảo đảm tiêu chuẩn nêu trên thì vẫn được tiếp tục bố trí thực hiện công tác đang được phân công cho đến 36 tháng kể từ ngày 20/9/2021.

Thông tư 82/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 20/9/2021.

Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan