Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 6/2019 (từ ngày 11/6 - 20/6)

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ giữa tháng 6/2019 (từ ngày 11/6 - 20/6)
Thanh Lâm

Từ ngày 11/6/2019 - 20/6/2019, nhiều chính sách nổi bật về công chức viên chức, y tế và xuất nhập khẩu sẽ chính thức có hiệu lực, dưới đây là những nội dung cụ thể.

 

1. Nhân viên chuyên môn và cơ sở vật chất trong DN kinh doanh hoạt động thể thao

Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Theo đó, nhân viên chuyên môn tại doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao gồm có:

 • Người hướng dẫn tập luyện thể thao phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: (i) Là HLV hoặc VĐV có đẳng cấp từ cấp 2 trở lên hoặc tương đương phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh; (ii) có bằng cấp về chuyên ngành TDTT từ bậc trung cấp trở lên phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh; (ii) được tập huấn chuyên môn thể thao theo quy định;

 • Nhân viên cứu hộ;

 • Nhân viên y tế.

Đồng thời, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành.

Chi tiết xem tại Nghị định 36/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/6/2019.

2. Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên giáo vụ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 07/2019/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập.

Theo đó, nhân viên giáo vụ tại các trường nêu trên phải đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bao gồm:

 • Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp;

 • Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng;

 • Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Ngoài ra, Thông tư 07 cũng quy định việc bổ nhiệm chức danh nhân viên giáo vụ phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ của viên chức;

 • Khi bổ nhiệm từ các ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp nhân viên giáo vụ không được kết hợp nâng bậc lương viên chức.

Xem đầy đủ các quy định trên tại Thông tư 07/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 17/6/2019.

3. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sinh hoạt

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 41/2018/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong thời hạn quy định tại Thông tư này, đơn vị cấp nước có thể áp dụng một trong hai trường hợp sau:

 • Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ban hành kèm theo Thông tư này nhưng phải thử nghiệm toàn bộ các thông số chất lượng nước sạch trong danh mục quy định tại Quy chuẩn này;

 • Tiếp tục áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2009/BYT), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT) cho đến hết ngày 30/6/2021.

Xem nội dung Quy chuẩn tại Thông tư 41/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/6/2019.

4. Nguyên tắc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Quyết định nêu rõ việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa.

Không cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Các nước xuất khẩu đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường;

 • Không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chi tiết xem thêm tại Quyết định 18/2019/QĐ-TTg bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/6/2019.

Gởi câu hỏi

2,118

Văn bản liên quan