chứng chỉ ngoại ngữ tin học
  • Những điều giáo viên phải biết để không mất tiền oan thi các loại chứng chỉ
  • Những điều giáo viên phải biết để không mất tiền oan thi các loại chứng chỉ
  • 08:56, 28/12/2019
  • Gần đây, Thư Ký Luật nhận được khá nhiều ý kiến của Quý Khách hàng, Thành viên về việc phải làm sao khi hiện nay giáo viên có quá nhiều loại chứng chỉ phải thi và mỗi lần học và thi thì quá tốn kém dẫn đến nhiều giáo viên cảm thấy áp lực, thâm chí có những thầy cô còn muốn xin ra khỏi ngành vì lý do này.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018