Chứng minh nhân dân
  • Ảnh chứng minh nhân dân xấu có được đổi lại hay không?
  • Ảnh chứng minh nhân dân xấu có được đổi lại hay không?
  • 15:07, 19/04/2019
  • Chứng minh nhân dân là giấy tờ tùy thân không thể thiếu đối với bất kỳ ai và thường được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống, tuy nhiên một số người có ảnh chụp chứng minh nhân dân bị xấu nên thường có cảm giác mặc cảm khi xuất trình giấy tờ này thì có quyền được đổi lại chứng minh nhân dân hay không?
  • Năm 2018: Đăng ký doanh nghiệp không cần bản sao CMND
  • Năm 2018: Đăng ký doanh nghiệp không cần bản sao CMND
  • 09:50, 30/12/2017
  • Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 136/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch đầu tư.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018