Công chức viên chức
 • Cập nhật: Bảng lệ phí thi tuyển công chức, viên chức
 • Cập nhật: Bảng lệ phí thi tuyển công chức, viên chức
 • 10:00, 23/11/2020
 • Theo <a href='https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-228-2016-tt-btc-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-tuyen-dung-du-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-51084.html'> Thông tư 228/2016/TT-BTC </a> của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, mức lệ phí thi tuyển công chức, viên chức được quy định cụ thể như sau:
 • Cần biết: Viên chức bị buộc thôi việc vẫn được thi công chức
 • Cần biết: Viên chức bị buộc thôi việc vẫn được thi công chức
 • 13:47, 20/10/2020
 • Buộc thôi việc là hình thức xử lý kỷ luật đối với viên chức nếu có hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhằm tạo cơ hội tiếp tục làm việc và sữa chữa sai lầm thì từ 20/9/2020, viên chức bị buộc thôi việc vẫn được thi công chức.
 • Viên chức vẫn có thể ký hợp đồng lao động với công ty khác
 • Viên chức vẫn có thể ký hợp đồng lao động với công ty khác
 • 10:13, 24/09/2020
 • Viên chức được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, viên chức vẫn có thể ký hợp đồng lao động với công ty khác.
 • Nghỉ việc, công chức được hưởng trợ cấp gì?
 • Nghỉ việc, công chức được hưởng trợ cấp gì?
 • 11:38, 17/09/2020
 • Người lao động khi nghỉ việc sẽ được hưởng một số khoản trợ cấp từ Bảo hiểm xã hội để trang trải cuộc sống trong những ngày không có việc làm. Vậy khi nghỉ việc, công chức được hưởng trợ cấp gì?
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018