Công điện 989/CĐ-TTg
  • Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 12-16/8
  • Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 12-16/8
  • 10:51, 17/08/2019
  • Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019; Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng pháp luật; công điện đảm bảo ATGT dịp Lễ 2/9 và khai giảng năm học mới; quy định sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư BT... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 12-16/8/2019.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018