Công văn 239/BHXH-PC
  • Hồ sơ kiến nghị khởi tố vi phạm pháp luật về bảo hiểm gồm những gì?
  • Hồ sơ kiến nghị khởi tố vi phạm pháp luật về bảo hiểm gồm những gì?
  • 17:00, 09/02/2020
  • Đối với vụ việc vi phạm có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nếu xét thấy cần thiết thì trước khi chính thức kiến nghị khởi tố, cơ quan BHXH tổ chức họp liên ngành để phân tích, đánh giá tính chất, mức độ trên cơ sở những tài liệu đã thu thập được.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018